Hlavní obsah

lieu [ljø]

Předložka

Podstatné jméno mužské

  • zool.treskalieu noirtreska tmavá

Vyskytuje se v

lieu: avoir lieukonat se

tenir: tenir lieude qqn nahrazovat, být na místě koho

adverbe: adverbe de lieu/temps/quantité/manièreadverbium místa/času/míry/způsobu

dévotion: lieu de dévotionpoutní místo

travail: lieu de travailpracoviště

místní: noms de lieuling. místní jména

oblast: lieu de vacances/séjourrekreační/turistická oblast

okresní: chef-lieu d'arrondissementokresní město

podnět: donner l'occasion de qqch, donner lieu à qqchzavdat podnět k čemu

posvátný: sanctuaire , lieu sacréposvátné místo

řada: en premier lieuv první řadě především

správný: en temps et lieuve správný čas na správném místě

zdroj: avoir des antennes dans un lieumít své zdroje informací

kde: C'est le lieu où je suis né.To je místo, kde jsem se narodil.

místo: lieu de séjourmísto pobytu

narození: date/lieu de naissancedatum/místo narození

odjezd: lieu de départmísto odjezdu

pobyt: lieu de séjourmísto pobytu

první: en premier lieuv prvé řadě

zavdat: donner prise/lieu/sujet à qqch, motiver qqchzavdat příčinu čemu

chef-lieu: chef-lieu d'arrondissementokresní město