Hlavní obsah

řada

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jednotlivin vedle sebe) rangée f, rang m, ligne f(lidí, věcí umístěných za sebou) file f(věcí za sebou) enfilade fv řadě (za sebou)à la file, en ligneřada (pletená) hladce/obracerang à l'endroit/l'envers
  2. řady (skupiny lidí) rangs m pljen v mn. č.
  3. (věci se společnými vlastnostmi) série f, famille f(výrobků) gamme f (kosmetických produktů) ligne f
  4. (chemická) chaîne f
  5. (lidí, věcí, událostí) suite f(událostí ap.) succession f(rozhodnutí, nařízení ap.) train mdlouhá řada potomkůlongue suite de descendants m pl
  6. (pořadí, posloupnost) série fv první řadě předevšímen premier lieu
  7. (sled událostí) série f, suite f, chapelet mřada neštěstísérie f noire

Vyskytuje se v

matematický: matematická řadasuite

posadit se: posadit se do první řadyse placer au premier rang

postavit se: postavit se do řadys'aligner

řad: V řad nastoupit!À vos rangs !

útočný: sport. útočná řadaligne d'attaque

první: v prvé řaděen premier lieu

convergent: konvergentní řadasérie convergente

divergent: divergentní řadamat. série divergente

raison: kvocient geometrické řadyraison d'une progression

rang: přijmout koho do svých řadadmettre qqn dans ses rangs

série: řada neštěstísérie noire

arithmétique: aritmetická posloupnost/řadaprogression/suite arithmétique

file: stoupnout si do řadyprendre la file

loge: být v první řaděêtre aux premières loges

notre: Teď je řada na nás.C'est notre tour.

queue: Do řady!, Nepředbíhej(te)!À la queue !

serré: v sevřených řadáchen rangs serrés

balle: Je to na vás., Je řada na vás.La balle est dans votre camp.

oignon: v řaděen rang d'oignons

pose: Jste (první) na řadě. v dominuÀ vous la pose.

tour: jeden po druhém, po řadě, postupně, střídavětour à tour

řada: v řadě (za sebou)à la file, en ligne