Hlavní obsah

notre [nɔtʀ]

Přídavné jménonos

  1. náš, naše, svůjà notre époquev naší doběC'est notre tour.Teď je řada na nás.
  2. vyjadřující osobní sympatiiComment va notre malade ?Jak se má náš nemocný?

Vyskytuje se v

nôtre: náš samostatněle nôtre

région: v našich končináchdans nos régions

latitude: v našich zeměpisných šířkáchsous nos latitudes

mouton: Vraťme se k naší věci.Revenons à nos moutons.

revenir: Vraťme se k věci.Revenons à nos moutons.

route: Naše cesty se zkřížily.Nos routes se sont croisées.

letopočet: našeho letopočtuaprès Jésus-Christ, de notre ère, de l'Ère commune

náš, naše: ob. po našemà notre guise

odpustit: Odpusť nám naše viny.Pardonne-nous nos offenses.

pán: Pán BůhNotre Seigneur

úžas: k našemu (velkému) úžasuà notre (grande) stupeur

v, ve: v dnešní doběde nos jours

porouchat se: Porouchalo se nám auto.Notre voiture est tombée en panne.

ztratit se: Ztratilo se nám dítě.Notre enfant a disparu.

notre: v naší doběà notre époque