Hlavní obsah

famille [famij]

Vyskytuje se v

chef: chef de famillehlava rodiny

pension: pension de famillerodinný penzion

caveau: caveau de famillerodinná hrobka

charge: avoir la charge d'une famillemít povinnost starat se o rodinu, mít rodinu na starosti

situation: situation de famillerodinný stav

violon: famille des violonssmyčcové nástroje

avoir: Il a sa famille à nourrir.Musí živit rodinu.

dîner: dîner de famillerodinná večeře

nom: nom de famillepříjmení

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

laver: laver son linge sale en familleneprat špinavé prádlo na veřejnosti

père: en bon père de famillejako dobrý hospodář

sale: laver son linge sale en familleprát špinavé prádlo doma

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu