Hlavní obsah

nom [nɔ̃]

Vyskytuje se v

commun: nom communjméno obecné

nom: au nom dede qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čeho

non: non faitale ne

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

plus: non plustaké ne, ani

famille: nom de famillepříjmení

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

objet: objet volant non identifiéneidentifikovatelný létající objekt UFO

pipe: Nom d'une pipe !Hrome!, Kruci!

propre: nom proprevlastní jméno

sacré: Sacré nom de Dieu !Himlhergot!

volant: objet volant non identifié OVNIneidentifikovaný létající objekt UFO

cocher: cocher un nom sur une listezaškrtnout jméno na seznamu

confondre: confondre les nomsplést si jména

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

ou: Oui ou non, répondez.Ano nebo ne, odpovězte.

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

traiter: Il l'a traité de tous les noms.Nadával mu do všeho možného.

celý: nom et prénom(s)celé jméno

firma: nom commercialjméno firmy

hromadný: nom collectifling. podstatné jméno hromadné

jméno: nom et prénomjméno a příjmení

křestní: prénom , nom de baptêmekřestní jméno

kupé: compartiment (non-)fumeurs(ne)kuřácké kupé

láhev: bouteille consignée/non consignéevratná/nevratná láhev

místní: noms de lieuling. místní jména

nekuřácký: compartiment non-fumeur(s)žel. nekuřácké kupé

nemenší: dans une non moindre mesurev nemenší míře

nepřirozený: mort non naturellenepřirozená smrt

nesmysl: pur non-sens holý nesmysl

obecný: nom communling. obecné jméno

objekt: Objet volant non identifié O.V.N.I.neidentifikovatelný létající objekt UFO

organizace: Organisation non gouvernementale O.N.G.nevládní organizace

podání: parole non-écrite, tradition oraleústní podání

podstatný: nom , substantif ling. podstatné jméno

postavení: nom, prénom et qualitépříjmení, jméno a postavení

posvětit: Que ton nom soit sanctifié.Posvěť se jméno tvé.

rodný: nom de famille/de naissancerodné jméno

rýže: riz non décortiquéneloupaná rýže

: non plusuž ne

věc: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravým jménem

voda: eau minérale non gazeuse/plateneperlivá minerální voda

ale: mais nonale ne

děkovat: Non, merci.Děkuji nechci.

hláskovat: Pouvez-vous épeler votre nom ?Můžete hláskovat vaše jméno?

jmenovat se: Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?Jak se jmenujete?

můj, má, mé, moje: mon nommé jméno

nikoli: Je crois que non.Myslím, že nikoliv.

podle: On lui a donné le nom de...Byl pojmenován podle...

také: moi non plusjá také ne

nazývat: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravými jmény

pojmenovat: appeler les choses par leur nompojmenovat věci pravými jmény

zákon: Au nom de la loi.Jménem zákona. zatýkací formule

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný