Hlavní obsah

non [nɔ̃]

Příslovce

  1. ne, nikoli negativní odpověď, odmítnutícertes nonjistě ne
  2. nahrazuje n'est-ce pashovor.že, viďC'est triste, non ?To je smutné, že?
  3. non fait BeFale ne
  4. non plus také ne zápor k aussinon seulement... mais...nejen(že)..., ale i...
  5. non sans... ne bez...
  6. se substantivem nebo adjektivem vytváří složeniny se záporným významemnon négligeablenezanedbatelný, značný

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

avenu: nul et non avenu(od počátku) neplatný

commun: nom communjméno obecné

nom: au nom dede qqn/qqch jménem, ve jménu koho/čeho

non-retour: point de non-retourbod, za kterým již není návratu i přen.

plus: non plustaké ne, ani

famille: nom de famillepříjmení

lucratif: práv. association à but non lucratifnezisková společnost

nom: se faire un nomudělat si jméno

nom: nom de Dieujméno Boží

objet: objet volant non identifiéneidentifikovatelný létající objekt UFO

pipe: Nom d'une pipe !Hrome!, Kruci!

propre: nom proprevlastní jméno

sacré: Sacré nom de Dieu !Himlhergot!

vingt: vingt-quatre heures sur vingt-quatrečtyřiadvacet hodin denně, neustále, non stop

volant: objet volant non identifié OVNIneidentifikovaný létající objekt UFO

cocher: cocher un nom sur une listezaškrtnout jméno na seznamu

confondre: confondre les nomsplést si jména

figurer: Son nom ne figure pas sur la liste.Jeho jméno není (uvedeno) na seznamu.

nom: nom de famillepříjmení

ou: Oui ou non, répondez.Ano nebo ne, odpovězte.

plus: moi non plusjá také ne, ani já

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

ni: ne dire ni oui ni nonneříkat ani ano ani ne

nom: Je ne peux pas mettre le nom sur ce visage.Nemůžu si vzpomenout, jak se jmenuje.

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

oui: pour un oui (ou) pour un nonpro nic za nic

traiter: Il l'a traité de tous les noms.Nadával mu do všeho možného.

celý: celé jménonom et prénom(s)

firma: jméno firmynom commercial

hromadný: ling. podstatné jméno hromadnénom collectif

jméno: jméno a příjmenínom et prénom

jméno: jméno za svobodnanom de jeune fille

jméno: vlastní jménonom propre

jméno: jméno obecnénom commun

křestní: křestní jménoprénom , nom de baptême

kupé: (ne)kuřácké kupécompartiment (non-)fumeurs

láhev: vratná/nevratná láhevbouteille consignée/non consignée

místní: ling. místní jménanoms de lieu

nekuřácký: žel. nekuřácké kupécompartiment non-fumeur(s)

nemenší: v nemenší míředans une non moindre mesure

nepřirozený: nepřirozená smrtmort non naturelle

nesmysl: holý nesmyslpur non-sens

obecný: ling. obecné jménonom commun

objekt: neidentifikovatelný létající objekt UFOObjet volant non identifié O.V.N.I.

organizace: nevládní organizaceOrganisation non gouvernementale O.N.G.

podání: ústní podáníparole non-écrite, tradition orale

podstatný: ling. podstatné jménonom , substantif

postavení: příjmení, jméno a postavenínom, prénom et qualité

posvětit: Posvěť se jméno tvé.Que ton nom soit sanctifié.

rodný: rodné jménonom de famille/de naissance

rýže: neloupaná rýžeriz non décortiqué

: už nenon plus

věc: nazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom

voda: neperlivá minerální vodaeau minérale non gazeuse/plate

ale: ale nemais non

ale: nejen... ale i...non seulement... mais aussi...

děkovat: Děkuji nechci.Non, merci.

hláskovat: Můžete hláskovat vaše jméno?Pouvez-vous épeler votre nom ?

jmenovat se: Jak se jmenujete?Comment vous appelez-vous ?, Quel est votre nom ?

můj, má, mé, moje: mé jménomon nom

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

podle: Byl pojmenován podle...On lui a donné le nom de...

také: já také nemoi non plus

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

zákon: Jménem zákona. zatýkací formuleAu nom de la loi.