Hlavní obsah

Příslovce

  1. (již) déjà(s časovým údajem) depuisUž neprší.Il ne pleut plus.už nenon plus
  2. (zdůraznění významu) déjà(s časovým údajem) depuis

Vyskytuje se v

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

dlouho: už dlouhodepuis longtemps

dost: Tak už dost! už o tom nemluvmeN'en parlons plus !

hodina: čekat už dobrou hodinuattendre depuis une bonne heure

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

tady: Už jsem tady zase.Me revoici.

být: Už je pozdě.Il est déjà tard.

když: Když jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.

kout: mít (už) koutyavoir les tempes qui se dégarnissent

mlčet: Mlč už!Tais-toi donc !

muset: Už musí být velký.Il doit être grand maintenant.

působit: Společnost působí na trhu už deset let.La société est présente sur le marché depuis dix ans.

se, si: Ten dům se staví už pět let.On construit cette maison depuis cinq ans.

spolu: Už jsme spolu mluvili.On s'est déjà parlé.

uplynout: Od té události uplynulo už mnoho let.Il s'est écoulé plusieurs années depuis cet événement.

vícekrát: Víckrát už to neudělám.Je ne le ferai plus jamais.

vypršet: Lhůta už vypršela.Le délai a déjà expiré., Le délai est déjà échu.

zase: Už zase?Encore?

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

paráda: Už je po parádě.Finie la comédie.

příležitost: Taková příležitost se ti už znovu nikdy nenaskytne.C'est une occasion que tu ne retrouveras jamais.

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.

štěbetat: Vrabci si už o tom štěbetají.Cela court les rues.

causer: (už) dost řečíassez causé

création: (už) od stvoření světadepuis la création du monde

jamais: už nikdyjamais plus

longtemps: už dlouhodepuis longtemps

lurette: už hezky dávnodepuis belle lurette

revoici: Už jsem tu zas.Me revoici.

siècle: už celá staletídepuis des siècles

tout: už vůbec neplus du tout

voici: voici que

y: Už mi na tom nezáleží.Je n'y tiens plus.

aliter: už léta upoutaný na lůžkoalité depuis des années

barbe: Už dost!, Stačí!La barbe !

besoin: Už to nepotřebuji.Je n'en ai plus besoin.

bouger: Zraněný už se nehýbá.Le blessé ne bouge plus.

carotte: (Už) je to hotovo., To je konec.hovor. Les carottes sont cuites.

depuis: už dlouhodepuis longtemps

laisser: No (nic), já už půjdu. při odchoduBon, je vous laisse.

: už nenon plus

ne: Už tu není.Il n'est plus là.

plus: Už nerozumím.Je ne comprends plus.

pouvoir: Už nemůžu.Je n'en peux plus.

reparaître: Už se tu (nikdy) neukazuj.Ne reparais jamais ici.

revenir: Už to mám!, Už si na to vzpomínám!, Už si to vybavuji!Ça me revient !

suffire: Už na to nestačím.Je n'y suffis plus.

supporter: Už ho nemůže vystát.Il ne peut plus le supporter.

vouloir: Budeš už zticha?Veux-tu te taire ?

collant: Už je zase tady! Ten je ale dotěrný!Encore là ! Il est collant !

cours: Dnes už to není zvykem., Tyto zvyky se už neudržují.Ces usages n'ont plus cours.

latin: už (to) vůbec nechápat(y) perdre son latin

main: (už) dlouhode longue main

ours: Už kůži prodáváš, a vlk ještě žije., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.

pouce: (Piky piky na hlavu, já už na to) Nehraju!Pouce !

vie: Jeho život visí (už jen) na vlásku.Sa vie ne tient plus qu'à un fil.

violon: Tak už se dohodněte!Accordez vos violons !