Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) quand, lorsqueKdyž jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.
  2. (poté co) quand, lorsqueKdyž jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.
  3. hovor.(jestliže) si
  4. i když (ačkoli) même si

Vyskytuje se v

když: pour peu que +subj.jen když

kolem: À tout prendre.Když se to vezme kolem a kolem.

utnout: Comme par enchantement.Jako když utne.

rozednít se: À l'aube, il a vu...Když se rozednilo, uviděl...

dobrý: trouver bon que...pokládat za dobré, když...

dub: C'est comme si on parlait à un sourd.To je jako když do dubu mluví.

kácet: On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.Když se kácí les, létají třísky.

kocour: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.

lhát: Il ment comme il respire.Lže, jako když tiskne.

mrskat: connaître qqch sur le bout des doigtsumět co, jako když bičem mrská

tisknout: Il ment comme il respire., Il ment comme un arracheur de dents.Lže, jako když tiskne.

après: après avoir parlé infinitif passékdyž promluvil

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

lors: lors même quei když, i kdyby

même: même quand, même si, si mêmei kdyby, i když

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

chat: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

pitié: Il vaut mieux faire envie que pitié.Lépe když ti závidí, nežli když tě litují.

quand: Quand le chat n'est pas là les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

respirer: Il ment comme il respire.Lže, jako když tiskne.

souris: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.