Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) quand, lorsqueKdyž jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.
  2. (poté co) quand, lorsqueKdyž jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.
  3. hovor.(jestliže) si
  4. i když (ačkoli) même si

Vyskytuje se v

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

utnout: Jako když utne.Comme par enchantement.

rozednít se: Když se rozednilo, uviděl...À l'aube, il a vu...

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

kácet: Když se kácí les, létají třísky.On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

lhát: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire.

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

tisknout: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire., Il ment comme un arracheur de dents.

après: après avoir parlé infinitif passékdyž promluvil

après: après quekdyž, poté co, až

défaut: à défaut de mieuxkdyž není nic lepšího

lors: lors même quei když, i kdyby

même: même quand, même si, si mêmei kdyby, i když

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

si: Et si elle se fâche ? – Tant pis.A co když se rozzlobí? – Tak ať.

chat: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

pitié: Il vaut mieux faire envie que pitié.Lépe když ti závidí, nežli když tě litují.

quand: Quand le chat n'est pas là les souris dansent.Když kocour není doma, myši mají pré.

respirer: Il ment comme il respire.Lže, jako když tiskne.

souris: Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.Když není kocour doma, mají myši pré.