Hlavní obsah

když

Spojka

  1. (v té chvíli) quand, lorsqueKdyž jsem se vrátil domů, všichni už spali.Quand je suis rentré chez moi, tout le monde dormait déjà.
  2. (poté co) quand, lorsqueKdyž jsem dokončil práci, odešel jsem domů.Mon travail terminé, je suis rentré chez moi.
  3. hovor.(jestliže) si
  4. i když (ačkoli) même si

Vyskytuje se v

kolem: Když se to vezme kolem a kolem.À tout prendre.

utnout: Jako když utne.Comme par enchantement.

rozednít se: Když se rozednilo, uviděl...À l'aube, il a vu...

dobrý: pokládat za dobré, když...trouver bon que...

dub: To je jako když do dubu mluví.C'est comme si on parlait à un sourd.

kácet: Když se kácí les, létají třísky.On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs.

kocour: Když není kocour doma, mají myši pré.Quand le chat n'est pas là, les souris dansent.

lhát: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire.

mrskat: umět co, jako když bičem mrskáconnaître qqch sur le bout des doigts

tisknout: Lže, jako když tiskne.Il ment comme il respire., Il ment comme un arracheur de dents.