Hlavní obsah

même [mεm]

Přídavné jméno

  1. stejný, (ten)týžpřed podstatným jménemen même tempssoučasně, zároveňC'est la même chose.Je to totéž.
  2. sám, právě, (dokonce) iza podstatným jménem nebo zájmenemmoi-mêmejá sámmême quand, même si, si mêmei kdyby, i když

Vyskytuje se v

chose: la même chosetotéž

justice: se faire justice (à soi-même)vykonat sám nad sebou spravedlnost, pomstít se

lui: lui-mêmeon sám

moi: moi-mêmejá sám osobně

nous: nous-même(s)my sami

quand: quand (bien) même...i kdyby

quand: quand mêmepřesto (přese všechno), přece, nicméně

quand: quand mêmepřece (jen), přesto, vzdor tomu

si: même sii kdyby

temps: en même tempszároveň, současně

titre: au même titrestejně

espèce: de la même espècetéhož druhu, (ten)týž

estime: estime de soi-mêmesebeúcta

façon: en même façon questejně jako

imbu: être imbu de soi-mêmebýt velmi domýšlivý, myslet si o sobě bůhvíco

lors: lors même quei když, i kdyby

manière: de la même manièrestejně, právě tak

moquer: se moquer de soi-mêmeposmívat se sám sobě

oubli: oubli de soi-mêmesebezapření

renoncement: renoncement à soi-mêmesebezapření

soi: un autre soi-mêmedruhé já

soi-même: sortir de soi-mêmevystoupit ze sebe

toi: toi-mêmety sám osobně

donner: donner le meilleur de soi-mêmevydat ze sebe to nejlepší

refaire: refaire les mêmes erreursudělat znovu tytéž chyby

acabit: de/du même acabitna jedno kopyto

bord: Nous sommes du même bord.Jsme na stejné lodi.

chanson: C'est toujours la même chanson.Je to pořád ta samá písnička.

demain: Il ne faut pas remettre à demain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

enseigne: être logé à la même enseigne que qqnbýt na tom stejně jako kdo

farine: de la même farineze stejného těsta

fleur: Il ne faut pas battre une femme, même avec une fleur.Ženu ani květinou neuhodíš.

histoire: C'est toujours la même histoire.Je to pořád dokola.

lendemain: Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

lui: de lui-mêmena vlastní pěst, sám od sebe

lui: Il a agi de lui-même.Jednal na vlastní pěst.

musique: C'est toujours la même musique.Je to pořád dokola.

onde: hovor. être sur la même longueur d'ondebýt na stejné vlnové délce rozumět si

ordonné: Charité bien ordonnée commence par soi-même.Bližší košile než kabát.

panier: mettre tous ses œufs dans le même paniervsadit všechno na jednu kartu

panier: mettre dans le même panierházet do jednoho koše

pareil: C'est du pareil au même.To vyjde nastejno., To je prašť jako uhoď.

prix: C'est le même prix.To je jedno., Vyjde to na stejno.

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

sac: mettre dans le même sacstrkat vše do jednoho pytle