Hlavní obsah

titre [titʀ]

Předložka

  • à titre de jako(žto) kdo, z titulu koho, jakà ce titrez toho tituluÀ quel titre ?Z jakého titulu?, Jakým právem?

Příslovce

  1. au même titre stejně
  2. à titre adj jakà titre temporairedočasněà titre exceptionnelvýjimečně
  3. à juste titre právem, oprávněně

Vyskytuje se v

documentaire: à titre documentairejako doklad

exemplatif: à titre exemplatifjako příklad

gracieux: à titre gracieuxbezplatně

honorifique: à titre honorifiquez čestného titulu, čestný předseda ap.

indicatif: à titre indicatifpro informaci

révocable: à titre révocableodvolatelně, do odvolání

usurpation: usurpation de titreneoprávněné užívání titulu

conserver: Conservez votre titre de transport.Jízdenku uschovejte.

préventif: à titre préventifpreventivně

provisoire: à titre provisoirepřechodně, provizorně

sous-titré: film en version originale sous-titréefilm v původním znění s titulky

dědičný: dědičný titultitre héréditaire

doklad: jako dokladà titre documentaire

informace: pro informacià titre indicatif

knížecí: knížecí titultitre princier

listina: veřejná listinatitre authentique

mistrovský: mistrovský titultitre de champion

pravý: pravá listinatitre authentique

strana: titulní stranapage de titre

titul: (ob)hájit tituldéfendre son titre

titul: šlechtický titultitre de noblesse/nobiliaire

titulní: titulní stranapage de titre

titulní: titulní rolerôle-titre

zkouška: na zkouškuà titre d'essai

obhájce: obhájce tituluchampion en titre

úplata: za úplatuà titre onéreux

znění: film v původním znění s titulkyfilm en version originale sous-titrée