Hlavní obsah

informace

Vyskytuje se v

shánět: shánět informace o komaller aux renseignements sur qqn

špatný: poskytnout špatnou informacidonner un faux renseignement

zdroj: mít své zdroje informacíavoir des antennes dans un lieu

vytáhnout: vytáhnout z koho informacetirer les vers du nez à qqn

indicatif: pro informacià titre indicatif

information: informace informační okénko na nádraží ap.guichet informations

renseignement: shánět informace o kom, vyptávat se na kohoaller aux renseignements sur qqn

réunir: shromáždit informaceréunir des renseignements

ample: Dejte mi co nejpodrobnější informace.Donnez-moi de plus amples renseignements.

récolter: sbírat informacerécolter des renseignements

informace: informace o kom/čeminformation sur qqn/qqch