Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) face f(těla) côté mpo obou stranách oboustranněrecto versodruhá strana mince stinná stránkarevers m de la médaillena protější straně naprotien face, en regardodvrácená strana Měsíceface cachée de la lune
  2. (obrazce) côté m, face f
  3. (boční, postranní část) côté m, flanc m, bord mparkování po jedné straně vozovkystationnement m unilatéralparkování po obou stranách vozovkystationnement m bilatéralstrana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une ruepravá strana jevištěcôté cour
  4. (část celku) parti m(věci) biais m
  5. (knihy) page ftitulní stranapage de titre
  6. (skryté místo) côté m, endroit m
  7. (směr) côté m, direction fsvětové stranypoints m pl cardinaux
  8. (příbuzenská linie) côté m
  9. (účastník jednání) partie f
  10. (politická) parti m

Vyskytuje se v

liberální: liberální stranaparti libéral

mince: druhá strana mince přen.revers de la médaille

návětrný: návětrná strana lodibord au/sous le vent

odvrácený: odvrácená strana Měsíceface cachée de la lune

opačný: opačná stranaopposé

pokrokový: pokroková stranaparti du mouvement

pravicový: pravicová stranaparti de droite

přední: přední stranarecto , front

příbuzná: příbuzná ze strany otcovyconsanguine

přihláška: přihláška do stranyadhésion à un parti

přivrácený: astron. přivrácená strana Měsíceface visible de la Lune

stát: stát na čí straněépouser les opinions de qqn

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

titulní: titulní stranapage de titre

vozovka: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

vrchní: vrchní strana látky ap.endroit

všechen, všechna, všechno: ze všech strande tous les côtés, de partout

výpověď: výpověď ze strany zaměstnavatelelicenciement , renvoi

zadní: zadní stranaverso , revers , dos

agrární: agrární stranaparti agrarien

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

dostat: dostat koho na svou stranuamener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa cause

potěšení: Potěšení je na mé straně.(Tout) le plaisir est pour moi.

prohlédnout: prohlédnout ze všech stranexaminer sur toutes les coutures

žert: žerty stranouplaisanterie à part

adverse: odpůrce, odpůrčí stranapartie adverse

après: následující stranala page d'après

ascendance: předkové z otcovy stranyascendance paternelle

bilatéral: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

cardinal: světové stranyles points cardinaux

collatéral: vedlejší světové stranygeogr. points collatéraux

cour: pravá strana jevištědiv. côté cour

endroit: záchod, malá stranahovor. petit endroit

face: odvrácená strana Měsíceface cachée de la Lune

filiation: příbuzenství z otcovy stranyfiliation paternelle

impair: strana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une rue

moralité: svědek o pověsti a chování stranytémoin de moralité

par: jinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatněpar ailleurs

part: z obou stran, na obou stranáchde part et d'autre

parti: postavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro kohose mettre du parti, prendre le parti de qqn

partout: odevšad, ze všech strande partout

petit: malá strana záchodpetit endroit

pour: Co se týče, stran čeho.Pour ce qui est de qqch.

recto: po obou stranách, oboustranněrecto verso

réserve: dávat stranou, ukládat comettre qqch en réserve

sens: všemi směry, na všechny strany, křížem krážemdans tous les sens, en tout sens

autre: z druhé stranyd'un autre côté

basculer: přiklonit se na čí stranubasculer du côté de qqn

dessous: líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená stranadessous des cartes

écart: držet koho stranoutenir qqn à l'écart

embrasser: vstoupit do stranyembrasser le parti

litige: sporné stranypráv. parties en litige

scléroser (se): politická strana, která kostnatíparti politique qui se sclérose

soutenir: Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.

stationnement: parkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovkystationnement bilatéral/unilatéral

une: být na titulní straně novinfaire la une des journaux

azimut: na všechny stranydans tous les azimuts

barrière: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

blague: žerty stranoublague à part

bord: být na čí straně, držet s kýmêtre du bord de qqn

coin: Žerty stranou.Blague dans le coin.

de: po obou stranáchde-ci de-là

médaille: druhá strana mince, stinná stránkarevers de la médaille

quatre: na všechny světové stranyaux quatre vents

strana: po obou stranách oboustranněrecto verso