Hlavní obsah

autre [otʀ]

Přídavné jméno

  1. jiný, druhý, dalšíd'un autre côtéz druhé strany
  2. autre chose něco jiného
  3. autres ostatnípo osobních zájmenech nous, vousNous autres, nous partons.My ostatní odcházíme.

Vyskytuje se v

entre: mimo jiné, kromě jinéhoentre autres

jour: každým dnem v nejbližší doběd'un jour à l'autre

moment: každou chvíli, každým okamžikemd'un moment à l'autre

nous: my ostatnínous autres

part: mimo to, kromě toho, ostatně na začátku větyd'autre part

second: které(mu) není na světě rovnoà nulle autre seconde

temps: čas od času, občasde temps en temps, de temps à autre

derrière: jít jeden za druhýmmarcher l'un derrière l'autre

le, la: jeden... druhýl'un... l'autre

manière: (ať) tak nebo onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre

soi: druhé jáun autre soi-même

tout: všichni ostatnítous les autres

absorber: Společnost, která pohltila jinou.Une entreprise qui en a absorbé une autre.

foutre: Fakt nemáš nic jinýho na práci?Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?

barrière: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

chanson: To je jiná.Voilà une autre chanson.

envoyer: poslat koho na onen světenvoyer qqn dans l'autre monde, fam. envoyer qqn ad patres

expédier: poslat koho na onen světexpédier qqn dans l'autre monde

manche: To je něco jiného.hovor. C'est une autre paire de manches.

minute: co nevidět, každým okamžikemd'une minute à l'autre

mœurs: jiná doba, jiný mravautres temps, autres mœurs

procès: bez dlouhých okolkůsans autre forme de procès

hloupost: povídat si o hloupostechparler de choses et d'autres

jiná: To je jiná!C'est une autre paire de manches!

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

jiný: někdo jinýquelqu'un d'autre

mezi: mezi jinýmentre autre

mimo: mimo jinéentre autre

možný: mluvit o všem možnémparler de choses et d'autres

nebo: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre

někdo: někdo druhýquelqu'un d'autre

okamžik: každým okamžikemd'un moment à l'autre

onak: ať tak či onakde toute manière, d'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit

onen: poslat koho na onen světenvoyer qqn dans l'autre monde

ostatní: všichni ostatnítous les autres

pozdě: dříve nebo pozdějiun jour ou l'autre, tôt ou tard

slovo: (řečeno) jinými slovyen d'autres termes

volba: Neměli jsme jinou volbu.Nous n'avions pas d'autre option.

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

druhý: druhé pohlavíl'autre sexe

jindy: Přijdu jindy.Je repasse une autre fois.

kromě: kromě jinéhoentre autre

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

čas: čas od času občasde temps en temps, de temps à autre

dřív: dřív nebo pozdějitôt ou tard, un jour ou l'autre

hrát: přísl. Povídali, že mu hráli.À d'autres !

kafe: To je jiné kafe!hovor. C'est une autre paire de manches !

ležet: ležet si v náručíse serrer dans les bras l'un de l'autre

poslat: poslat koho na onen světenvoyer qqn dans l'autre monde

soudit: pořek. Podle sebe soudím tebe.Je mesure les autres à mon aune.

starost: mít důležitější věci na starostavoir d'autres chats à fouetter

z, ze: jít z ruky do rukypasser d'une main à l'autre

autre: něco jinéhoautre chose