Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) entre(více osob ap.) parmiPřijď mezi nás.Viens parmi nous.chodit mezi lidifréquenter le monde
  2. (vyj. zařazení někam) parmi, entremezi jinýmentre autre
  3. (vyjadřuje rozdělení) entrerozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils
  4. (vyjadřuje přibližné určení) entremezi 14. a 20. únorementre le 14 et le 20 février
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) entremezi čtyřma očimaentre quatre yeux

Vyskytuje se v

chodit: chodit mezi lidisortir

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

mezera: mezera mezi řádkyinterligne

mezi: chodit mezi lidifréquenter le monde

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

perla: perla mezi ženamiune perle parmi les femmes

řeč: mezi řečíen parlant

stěna: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

jiný: mezi jinýmientre autres

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Il y a une limite à tout.

číst: přen. číst mezi řádkylire entre les lignes

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

lidé: chodit mezi lidifréquenter le monde

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

oko: mezi čtyřma očimatête à tête

pást se: expr. jít se pást (na mez)vivre de l'air du temps

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

proklouznout: proklouznout mezi prsty jako úhořglisser entre les doigts comme une anguille

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

rozmluva: rozmluva mezi čtyřma očimatête-à-tête

řádek: číst mezi řádkylire entre les lignes

slepý: Jednooký mezi slepými králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

vyrůst: přen. Vyrostla mezi nimi zeď.Un mur s'est dressé entre eux.

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

demi-mot: dovtípit se, číst mezi řádkycomprendre à demi-mot

entre: číst mezi řádkylire entre les lignes

indécis: váhat mezi dvěma řešenímidemeurer indécis entre deux solutions

rang: zařadit se mezi uchazeče o místo, titul ap.être sur les rangs

rupture: mez pevnostitech. limite de rupture

seul: mezi čtyřma očimaseul à seul

temps: zatím, mezi tímpendant ce temps

tête-à-tête: mezi čtyřma očimaen tête-à-tête

classer: zařadit budovu mezi historické památkyclasser un édifice monument historique

coller: Mezi nimi to neklape.Entre eux, ça ne colle pas.

confronter: zkonfrontovat svědky mezi sebouconfronter les témoins entre eux

connaître: Jeho štědrost nezná mezí.Sa générosité ne connaît pas de bornes.

limite: neomezený, bezmezný, bez mezísans limites

aveugle: Mezi slepými jednooký králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

borgne: Mezi slepými jednooký králem.Au royaume des aveugles les borgnes sont rois.

départ: rozlišovat mezi čím a čímfaire le départ entre qqch et qqch

deux: mezi dvěma ohnientre deux feux

mez: mezeomezení prostoru bornes , limites , terme

doigt: proklouznout komu mezi prstyfiler entre les doigts de qqn

mur: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

remettre: odkázat koho do příslušných mezíremettre qqn à sa place

royaume: Mezi slepými jednooký králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont roi.

torchon: Mezi nimi to neklape.Entre eux, le torchon brûle.