Hlavní obsah

mezi

Předložka

  1. (vyj. umístění v prostoru) entre(více osob ap.) parmiPřijď mezi nás.Viens parmi nous.chodit mezi lidifréquenter le monde
  2. (vyj. zařazení někam) parmi, entremezi jinýmentre autre
  3. (vyjadřuje rozdělení) entrerozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils
  4. (vyjadřuje přibližné určení) entremezi 14. a 20. únorementre le 14 et le 20 février
  5. (vyjadřuje vzájemný vztah) entremezi čtyřma očimaentre quatre yeux

Vyskytuje se v

mez: mezeomezení prostoru bornes , limites , terme

chodit: chodit mezi lidisortir

jiné: kromě jiného, mimo jiné, mezi jinýmentre autres

mez: v mezích možnostídans les limites du possible

mezera: mezera mezi řádkyinterligne

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

perla: perla mezi ženamiune perle parmi les femmes

řeč: mezi řečíen parlant

stěna: mezi čtyřmi stěnamientre quatre murs

jiný: mezi jinýmientre autres

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Il y a une limite à tout.

číst: přen. číst mezi řádkylire entre les lignes

děvče: mezi námi děvčatysoit dit entre nous

lidé: chodit mezi lidifréquenter le monde

mez: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

nebe: mezi nebem a zemíentre ciel et terre

odkázat: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

oko: mezi čtyřma očimatête à tête

pást se: expr. jít se pást (na mez)vivre de l'air du temps

patřičný: odkázat koho do patřičných mezíremettre qqn à sa place

proklouznout: proklouznout mezi prsty jako úhořglisser entre les doigts comme une anguille

promluvit: promluvit si mezi čtyřma očimaparler entre quatre yeux

rozmluva: rozmluva mezi čtyřma očimatête-à-tête

řádek: číst mezi řádkylire entre les lignes

slepý: Jednooký mezi slepými králem.Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

vyrůst: přen. Vyrostla mezi nimi zeď.Un mur s'est dressé entre eux.

zapřít: zapřít nos mezi očimanier l'évidence même

zůstat: Zůstane to jen mezi námi.Cela restera entre nous.

demi-mot: comprendre à demi-motdovtípit se, číst mezi řádky

entre: lire entre les lignesčíst mezi řádky

entre: (soit dit) entre nousmezi námi

indécis: demeurer indécis entre deux solutionsváhat mezi dvěma řešeními

rang: être sur les rangszařadit se mezi uchazeče o místo, titul ap.

rupture: tech. limite de rupturemez pevnosti

seul: seul à seulmezi čtyřma očima

temps: pendant ce tempszatím, mezi tím

tête-à-tête: en tête-à-têtemezi čtyřma očima

classer: classer un édifice monument historiquezařadit budovu mezi historické památky

coller: Entre eux, ça ne colle pas.Mezi nimi to neklape.

confronter: confronter les témoins entre euxzkonfrontovat svědky mezi sebou

connaître: Sa générosité ne connaît pas de bornes.Jeho štědrost nezná mezí.

limite: sans limitesneomezený, bezmezný, bez mezí

aveugle: Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.Mezi slepými jednooký králem.

borgne: Au royaume des aveugles les borgnes sont rois.Mezi slepými jednooký králem.

départ: faire le départ entre qqch et qqchrozlišovat mezi čím a čím

deux: entre deux feuxmezi dvěma ohni

doigt: filer entre les doigts de qqnproklouznout komu mezi prsty

mur: entre quatre mursmezi čtyřmi stěnami

remettre: remettre qqn à sa placeodkázat koho do příslušných mezí

royaume: Au royaume des aveugles, les borgnes sont roi.Mezi slepými jednooký králem.

torchon: Entre eux, le torchon brûle.Mezi nimi to neklape.