Hlavní obsah

oko

Podstatné jméno, rod střední

  1. (zrakový orgán) œil m
  2. (smyčka, kroužek) boucle f(sítě, řetězu ap.) maille f(na provaze) anneau m
  3. (co připomíná oko) œil m(jednoduché oko hmyzu, na křídlech) ocelle mkuří okoœil-de-perdrix mgastr. volské okoœuf m sur le platgastr. mastná okayeux m pl de graisse

Vyskytuje se v

magický: ladicí kříž œil magiquemagické oko

mhouřit: přehlížet nad čím fermer les yeux sur qqchmhouřit oči

sklouznout: podívat se glissersklouznout zrakem, sklouznout pohledem, sklouznout okem

třeštit: dívat se écarquiller (les yeux)třeštit oči, třeštit zrak

valit: poulit écarquiller les yeux, regarder bouche béevalit oči

vyboulit: vytřeštit écarquillervyboulit oči

kazit: s'abîmer les yeuxkazit si oči

kresba: dessin à vuekresba od oka

kuří: cor , œil-de-perdrix kuří oko

mezi: entre quatre yeuxmezi čtyřma očima

na: voir qqch de ses propres yeuxvidět co na vlastní oči

navrch: les yeux hors de la têteoči navrch hlavy

od, ode: à vue de nezod oka

oko: œil-de-perdrix kuří oko

paví: paon-de-jour zool. babočka paví oko

pouhý: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

pozorovatelný: observable à l'œil nupozorovatelný pouhým okem

pytel: cernes pytle pod očima

různobarevný: yeux vaironsrůznobarevné oči každé oko jiné barvy

sledovat: suivre qqn/qqch des yeuxsledovat koho/co očima

spustit: ne pas quitter qqn/qqch des yeuxnespustit z koho/čeho oči

střežit: veiller à qqn/qqch comme à la prunelle de ses yeuxstřežit koho/co jako oko v hlavě

tma: avoir les yeux voilésmít před očima tmu

tygří: œil de tigreminer. tygří oko

volský: œuf sur le platgastr. volské oko

vraní: parisette bot. vraní oko (čtyřlisté)

vytřeštit: ouvrir grand les yeux, écarquiller les yeuxvytřeštit oči

ztratit: perdre qqn de vueztratit koho z očí

jeho, její, jejich: ses yeux jeho/její oči

nastražit: ouvrir grand les yeuxnastražit oči

tužka: crayon à sourcils/khôltužka na oči/obočí

vypíchnout: éborgner l'œil à qqnvypíchnout komu oko

zamhouřit: fermer les yeux sur qqchzamhouřit oči před čím

zmizet: Dégage !, Décampe !, Fiche le camp !Zmiz (mi z očí)!

bít: sauter aux yeuxbít do očí

dosáhnout: Tant que vue pouvait s'étendre.Kam oko dosáhlo.

hlídat: être aux petits soins de qqnhlídat koho jako oko v hlavě

hovězí: yeux bovinshovězí oči

hvězdička: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima

jestřáb: avoir l'œil américainmít oči jak jestřáb

klapka: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

kriminál: Il a une figure patibulaire.Kriminál mu kouká z očí.

kruh: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

mysl: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

obracet: tourner de l'œilobracet oči v sloup

obrátit: tourner de l'œil obrátit oči v sloup

otevřít: ouvrir de grands yeuxotevřít oči dokořán

otevřít se: Ses yeux se sont ouverts.Otevřely se mu oči.

písek: jeter de la poudre aux yeux de qqnházet komu písek do očí

planout: Ses yeux flamboyait de haine.V očích mu plála nenávist.

pravda: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí

promluvit: parler entre quatre yeuxpromluvit si mezi čtyřma očima

přimhouřit: fermer les yeux sur qqchpřimhouřit oko nad čím

přímo: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

rouška: avoir un bandeau sur les yeuxmít roušku na očích

rozmluva: tête-à-tête rozmluva mezi čtyřma očima

střízlivý: juger qqch d'un œil lucidedívat se na co střízlivýma očima

sypat: jeter de la poudre aux yeux de qqnsypat komu popel do očí

trn: être la bête noire de qqnbýt komu trnem v oku

věřit: ne pas en croire ses yeuxnevěřit svým očím

vlastní: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

vyklovat: Les loups ne se mangent pas entre eux.Vrána vráně oči nevyklove.

vylézt: Ses yeux sont sortis des orbites.Oči mu vylezly z důlků.

z, ze: Loin des yeux loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli. pořek.

zamilovaný: faire les yeux doux à qqnexpr. dělat na koho zamilované oči

zapřít: nier l'évidence mêmezapřít nos mezi očima

zavadit: jeter un coup d'œil sur qqn/qqchzavadit pohledem/očima o koho/co

zavřít: fermer les yeux sur qqchzavřít oči nad čím

cerné: avoir les yeux cernésmít kruhy pod očima

cligner: cligner les yeuxmhouřit oči, mžourat

creux: yeux creuxvpadlé/zapadlé oči

devant: Ôtez-vous de devant mes yeux.Jděte mi z očí.

dire: dire son fait à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic

discrédit: être en discrédit auprès de qqnbýt zdiskreditován v očích koho

dormir: ne dormir que d'un œilspát na půl oka

fait: yeux faitsnalíčené oči

invisible: invisible à l'œil nupouhým okem neviditelný

lire: hovor. lire en diagonalezběžně prolétnout očima

œil: ne pas quitter qqch des yeuxnespustit co z očí

plat: œufs au platsázená vejce, volská oka

seul: seul à seulmezi čtyřma očima

sous: sous les yeuxpřed očima

tête-à-tête: en tête-à-têtemezi čtyřma očima

trouble: yeux troubleskalné oči

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

vue: à perte de vuedo nedohledna, až kam oko dohlédne

à: à l'œil nupouhým okem

baisser: baisser les yeuxsklopit oči

bander: bander les yeux de qqnzavázat komu oči

chavirer: Ses yeux chavirèrent.Obrátil(a) oči v sloup.

crever: crever les yeux à qqnvypíchnout komu oči

deux: les deux yeuxobě dvě oči

exposer: exposer aux yeux de qqnvystavit komu na odiv, stavět komu před oči

kulit: rouler/écarquiller les yeuxkulit oči

fermer: Ses yeux se ferment.Oči se mu zavírají.

le, la: baisser les yeuxsklopit oči

problème: pas de problèmenení problém, OK, určitě

regarder: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

rouler: rouler les yeux(za)koulet očima

survoler: survoler un articlepřeletět článek očima

bandeau: avoir un bandeau sur les yeuxmít klapky na očích

barbe: au nez et à la barbe de qqnpřed očima koho, veřejně před kým, navzdory komu

battu: avoir les yeux battusmít kruhy pod očima

beau: pour les beaux yeux de qqnpro čí krásné oči

blanc: regarder qqn dans le blanc des yeuxdívat se komu zpříma do očí

braise: yeux de braiseoči jako uhlíky

chandelle: (en) voir trente-six chandelles(u)vidět hvězdičky před očima po ráně do hlavy

cœur: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

coquetterie: hovor. Il a une coquetterie dans l'œil.Ujíždí mu oko. šilhá

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

loin: Loin des yeux, loin du cœur.Sejde z očí, sejde z mysli.

nez: à vue de nezod oka, přibližně

nu: à l'œil nupouhým okem

pif: faire qqch au pifudělat co od oka

portrait: Elle est le portrait de sa mère.Jako by své matce vypadla z oka.

pour: œil pour œil, dent pour dentoko za oko, zub za zub

prisme: voir qqch à travers un prisme de qqchdívat se na co očima čeho zkresleně

prunelle: comme la prunelle de ses yeuxjako oko v hlavě

sauter: sauter aux yeuxbít do očí

velours: faire des yeux de veloursdělat zamilované oči

vérité: dire ses quatre vérités à qqnříct komu pravdu do očí, říct komu co od plic