Hlavní obsah

přímo

Částice

  • zdůrazněnípresque(naprosto) franchementpřímo uprostřed čehoen plein milieu, au beau milieu de qqch

Vyskytuje se v

daň: impôt directpřímá daň

kop: coup francpřímý volný kop

nepřímý: discours/style indirectling. nepřímá řeč

otázka: interrogation indirectenepřímá otázka

předmět: complément (d'objet) direct/indirectling. předmět přímý/nepřímý

přenos: retransmission en direct/en différépřímý přenos/přenos ze záznamu

přímo: en plein milieu, au beau milieu de qqchpřímo uprostřed čeho

přímý: angle platúhel přímý

úměrný: grandeurs directement/inversement proportionnellesveličiny přímo/nepřímo úměrné

závislost: raison directepřímá závislost

úhel: angle aigu/obtus/droit/platgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

cíl: aller droit au butjít přímo k cíli

attribution: complément d'attributionnepřímý předmět

détour: sans détourpřímo, bez okolků

direct: impôt directpřímá daň

goulot: boire au goulotpít (přímo) z lahve

indirect: ling. interrogation indirectenepřímá otázka

intermédiaire: sans intermédiairebez prostředníka, přímo

inversement: inversement proportionnelnepřímo úměrný

plat: geom. angle platúhel přímý

proportionnel: grandeurs directement/inversement proportionnellesveličiny přímo/nepřímo úměrné

style: style direct/indirectpřímá/nepřímá řeč

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

émission: émission en directpřímý přenos

phrase: sans phrasespřímo, bez okolků

regarder: regarder qqn bien en face(po)dívat se komu přímo do očí

régime: régime directpředmět přímý

beau: au beau milieupřímo uprostřed, v samém středu

but: aller droit au butjít přímo k cíli

droit: aller droit au butjít přímo na věc

face: regarder la mort en facedívat se smrti přímo do tváře

franc: franc du collierpřímý v jednání

oblique: ling. cas obliquesnepřímý pád

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný