Hlavní obsah

juste [ʒyst]

Vyskytuje se v

milieu: le juste milieu(zlatá) střední cesta

titre: à juste titreprávem, oprávněně

penser: penser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávně

raison: avec (juste) raisonprávem

tout: tout justetak akorát

assez: juste assezprávě dost

chanter: chanter juste/fauxzpívat čistě/falešně

division: Cette division tombe juste.Toto dělení vychází beze zbytku.