Hlavní obsah

raison [ʀεzɔ̃]

Podstatné jméno ženské

 1. rozum, myšleníramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumurevenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumumariage de raisonmanželství z rozumu
 2. (zdravý) rozumplus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)přílišentendre raisondát si říct
 3. avoir raison mít pravdu, být v právu
 4. donner raison à qqn dát komu za pravdu
 5. à raison de po kolikaà raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo
 6. raison sociale název firmy, obchodní jméno
 7. poměr, úměrnost, kvocientraison d'une progressionkvocient geometrické řady
 8. à raison de qqch úměrně, poměrně, v poměru k čemu
 9. důvod, zdůvodněníavec (juste) raisonprávemà plus forte raisontím spíšesans raisonbezdůvodně
 10. důvod, motiv, příčina
 11. en raison de qqch vzhledem k čemu, z důvodu čeho, kvůli čemu
 12. argument, tvrzení, důkaz

Vyskytuje se v

entendre: entendre raisonposlouchat rozum, řídit se vlastním rozumem

rime: sans rime ni raisonbez jakékoliv příčiny

tort: à tort ou à raisonprávem či neprávem

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

subsidiaire: raison subsidiairevedlejší důvod

client: Le client a toujours raison.Zákazník má vždy pravdu.

être: raison d'être de qqn/qqchraison d'être, důvod existence koho/čeho

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

ni: sans rime ni raisonbez jakéhokoli důvodu

rappeler: rappeler à la raisonpřivést k rozumu

rime: Ça n'a ni rime ni raisonTo nemá hlavu ani patu

sombrer: Sa raison a sombré.Rozum se mu zatemnil., Pomátl se na rozumu.

důvod: mít důvody si stěžovatavoir des raisons de se plaindre

důvod: bez důvodusans (aucune) raison, sans motif

důvod: z neznámých důvodůpour des raisons obscures

důvod: z rodinných důvodůpour des raisons de famille

navíc: důvod navícraison de plus

nepřímý: mat. nepřímá úměrnostraison inverse

pádný: mít pádné důvody k čemu, pro coavoir de solides raisons pour/de qqch

poslouchat: poslouchat rozumentendre raison

pravda: mít pravduavoir raison

pravda: dát komu za pravdudonner raison à qqn

pro: důvody pro a protiraisons pour et contre

přijít: přijít o rozumperdre la raison

přímý: mat. přímá úměrnostraison directe

přivést: přivést koho k rozumuramener qqn à la raison

rodinný: z rodinných důvodůpour des raisons de famille

rozum: zdravý rozumbon sens , sens commun, saine raison

řídit se: řídit se rozumemécouter la raison, entendre raison

vážný: z vážných důvodůpour des raisons sérieuses/graves

zájem: státní zájemraison d'État

závislost: přímá závislostraison directe

zdravý: zdravý rozumsaine raison

dát: dát komu za pravdudonner raison à qqn

mít: mít hlad/horečku/strach/pravduavoir faim/de la fièvre/peur/raison

jakýkoli: bez jakéhokoli důvodusans rime ni raison

napravit: napravit komu hlavufaire entendre raison à qqn

nechat: Nechce si nechat říct.Il ne veut pas entendre raison.

pata: nemít hlavu ani patuêtre sans queue ni tête, n'avoir ni rime ni raison

patent: přen. mít patent na rozumcroire avoir le monopole de la raison

příčina: bez jakékoliv příčinysans rime ni raison

rozum: přivést koho k rozumuramener/mettre qqn à la raison

říct si: dát si říctse laisser faire, entendre raison, o ženě se laisser aller

silný: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

vždy: Zákazník má vždy pravdu.Le client a toujours raison.