Hlavní obsah

raison [ʀεzɔ̃]

Podstatné jméno ženské

 1. rozum, myšleníramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumurevenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumumariage de raisonmanželství z rozumu
 2. (zdravý) rozumplus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)přílišentendre raisondát si říct
 3. avoir raison mít pravdu, být v právu
 4. donner raison à qqn dát komu za pravdu
 5. à raison de po kolikaà raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo
 6. raison sociale název firmy, obchodní jméno
 7. poměr, úměrnost, kvocientraison d'une progressionkvocient geometrické řady
 8. à raison de qqch úměrně, poměrně, v poměru k čemu
 9. důvod, zdůvodněníavec (juste) raisonprávemà plus forte raisontím spíšesans raisonbezdůvodně
 10. důvod, motiv, příčina
 11. en raison de qqch vzhledem k čemu, z důvodu čeho, kvůli čemu
 12. argument, tvrzení, důkaz

Vyskytuje se v

raison: avoir raisonmít pravdu, být v právu

rime: sans rime ni raisonbez jakékoliv příčiny

tort: à tort ou à raisonprávem či neprávem

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

subsidiaire: raison subsidiairevedlejší důvod

client: Le client a toujours raison.Zákazník má vždy pravdu.

être: raison d'être de qqn/qqchraison d'être, důvod existence koho/čeho

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

ni: sans rime ni raisonbez jakéhokoli důvodu

rappeler: rappeler à la raisonpřivést k rozumu

sombrer: Sa raison a sombré.Rozum se mu zatemnil., Pomátl se na rozumu.

důvod: avoir des raisons de se plaindremít důvody si stěžovat

navíc: raison de plusdůvod navíc

nepřímý: raison inversemat. nepřímá úměrnost

pádný: avoir de solides raisons pour/de qqchmít pádné důvody k čemu, pro co

poslouchat: entendre raisonposlouchat rozum

pravda: avoir raisonmít pravdu

pro: raisons pour et contredůvody pro a proti

přijít: perdre la raisonpřijít o rozum

přímý: raison directemat. přímá úměrnost

přivést: ramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumu

rodinný: pour des raisons de famillez rodinných důvodů

rozum: bon sens , sens commun, saine raison zdravý rozum

řídit se: écouter la raison, entendre raisonřídit se rozumem

vážný: pour des raisons sérieuses/gravesz vážných důvodů

zájem: raison d'Étatstátní zájem

závislost: raison directepřímá závislost

zdravý: saine raison zdravý rozum

dát: donner raison à qqndát komu za pravdu

mít: avoir faim/de la fièvre/peur/raisonmít hlad/horečku/strach/pravdu

jakýkoli: sans rime ni raisonbez jakéhokoli důvodu

napravit: faire entendre raison à qqnnapravit komu hlavu

nechat: Il ne veut pas entendre raison.Nechce si nechat říct.

pata: être sans queue ni tête, n'avoir ni rime ni raisonnemít hlavu ani patu

patent: croire avoir le monopole de la raisonpřen. mít patent na rozum

příčina: sans rime ni raisonbez jakékoliv příčiny

říct si: se laisser faire, entendre raison, o ženě se laisser allerdát si říct

silný: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

vždy: Le client a toujours raison.Zákazník má vždy pravdu.

entendre: entendre raisonposlouchat rozum, řídit se vlastním rozumem