Hlavní obsah

raison [ʀεzɔ̃]

Podstatné jméno ženské

 1. rozum, myšleníramener qqn à la raisonpřivést koho k rozumurevenir à la raisonpřijít (znovu) k rozumumariage de raisonmanželství z rozumu
 2. (zdravý) rozumplus que de raisonvíc než je rozumné, (přes)přílišentendre raisondát si říct
 3. avoir raison mít pravdu, být v právu
 4. donner raison à qqn dát komu za pravdu
 5. à raison de po kolikaà raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo
 6. raison sociale název firmy, obchodní jméno
 7. poměr, úměrnost, kvocientraison d'une progressionkvocient geometrické řady
 8. à raison de qqch úměrně, poměrně, v poměru k čemu
 9. důvod, zdůvodněníavec (juste) raisonprávemà plus forte raisontím spíšesans raisonbezdůvodně
 10. důvod, motiv, příčina
 11. en raison de qqch vzhledem k čemu, z důvodu čeho, kvůli čemu
 12. argument, tvrzení, důkaz

Vyskytuje se v

entendre: entendre raisonposlouchat rozum, řídit se vlastním rozumem

rime: sans rime ni raisonbez jakékoliv příčiny

tort: à tort ou à raisonprávem či neprávem

objecter: objecter de bonnes raisons à un argumentuvést pádné důvody proti (nějakému) tvrzení

subsidiaire: raison subsidiairevedlejší důvod

client: Le client a toujours raison.Zákazník má vždy pravdu.

être: raison d'être de qqn/qqchraison d'être, důvod existence koho/čeho

meilleur: La raison du plus fort est toujours la meilleure.Silnější má vždycky pravdu.

ni: sans rime ni raisonbez jakéhokoli důvodu

rappeler: rappeler à la raisonpřivést k rozumu

rime: Ça n'a ni rime ni raisonTo nemá hlavu ani patu

sombrer: Sa raison a sombré.Rozum se mu zatemnil., Pomátl se na rozumu.