Hlavní obsah

entendre [ɑ̃tɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. slyšetentendre qqch nettementslyšet co zřetelně
 2. entendre parler de qqch doslechnout se co
 3. entendre raison poslouchat rozum, řídit se vlastním rozumem
 4. à l'entendre podle jeho řeči
 5. přistoupit, svolit
 6. entendre que + subj., entendre + inf. očekávat, že co
 7. chápat, pochopit, porozumět
 8. s'entendre rozumět se, být rozuměn
 9. (cela) s'entend to je přirozené/pochopitelné/samozřejmé
 10. s'entendre být slyšet
 11. s'y entendre vyznat se
 12. s'entendre slyšet se slyšet svůj vlastní hlas
 13. s'entendre rozumět si
 14. s'entendre dohodnout se, dorozumět se
 15. s'entendre avec qqn rozumět si, snášet se s kým

Vyskytuje se v

entendu: bien entenduovšem, samozřejmě, zajisté

raison: entendre raisondát si říct

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...

cause: La cause est entendue.Řízení je skončeno.

mouche: On aurait entendu une mouche voler.Bylo by (bývalo) slyšet padnout špendlík.

náznakově: mluvit náznakověparler par sous-entendus

poslouchat: poslouchat rozumentendre raison

projednat: práv. projednat rozepřiinstruire un litige, CaF entendre un litige

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

řídit se: řídit se rozumemécouter la raison, entendre raison

srozuměná: dát na srozuměnoufaire comprendre, laisser entendre, donner à entendre

ujednat: Ujednáno!C'est entendu !

platit: Platí. ujednánoD'accord., C'est entendu.

slyšet: Slyšíte mě?Vous m'entendez ?

ten, ta, to: To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.

hotový: To je hotová věc.C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.

napravit: napravit komu hlavufaire entendre raison à qqn

nechat: Nechce si nechat říct.Il ne veut pas entendre raison.

rozumět: Rozumí tomu jako koza petrželi.Il s'y entend comme à ramer des choux.

růst: slyšet trávu růstentendre pousser l'herbe

říct si: dát si říctse laisser faire, entendre raison, o ženě se laisser aller

slyšet: Nechci už o ní ani slyšet.Je ne veux plus entendre parler d'elle.