Hlavní obsah

entendre [ɑ̃tɑ̃dʀ]

Tranzitivní sloveso

 1. slyšetentendre qqch nettementslyšet co zřetelně
 2. entendre parler de qqch doslechnout se co
 3. entendre raison poslouchat rozum, řídit se vlastním rozumem
 4. à l'entendre podle jeho řeči
 5. přistoupit, svolit
 6. entendre que + subj., entendre + inf. očekávat, že co
 7. chápat, pochopit, porozumět
 8. s'entendre rozumět se, být rozuměn
 9. (cela) s'entend to je přirozené/pochopitelné/samozřejmé
 10. s'entendre být slyšet
 11. s'y entendre vyznat se
 12. s'entendre slyšet se slyšet svůj vlastní hlas
 13. s'entendre rozumět si
 14. s'entendre dohodnout se, dorozumět se
 15. s'entendre avec qqn rozumět si, snášet se s kým

Vyskytuje se v

entendu: bien entenduovšem, samozřejmě, zajisté

raison: entendre raisondát si říct

amusant: amusant à voir/entendre(je) zábavné vidět/slyšet

sous-entendre: Il est sous-entendu que...Rozumí se, že...

cause: La cause est entendue.Řízení je skončeno.

mouche: On aurait entendu une mouche voler.Bylo by (bývalo) slyšet padnout špendlík.

náznakově: parler par sous-entendusmluvit náznakově

poslouchat: entendre raisonposlouchat rozum

projednat: instruire un litige, CaF entendre un litigepráv. projednat rozepři

rozumět: Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.To se rozumí samo sebou.

řídit se: écouter la raison, entendre raisonřídit se rozumem

srozuměná: faire comprendre, laisser entendre, donner à entendredát na srozuměnou

ujednat: C'est entendu !Ujednáno!

platit: D'accord., C'est entendu.Platí. ujednáno

slyšet: Vous m'entendez ?Slyšíte mě?

ten, ta, to: Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.

hotový: C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.To je hotová věc.

napravit: faire entendre raison à qqnnapravit komu hlavu

nechat: Il ne veut pas entendre raison.Nechce si nechat říct.

růst: entendre pousser l'herbeslyšet trávu růst

říct si: se laisser faire, entendre raison, o ženě se laisser allerdát si říct

entendre: entendre parler de qqchdoslechnout se co