Hlavní obsah

cause [koz]

Vyskytuje se v

druhotný: druhotná příčinacause seconde

důvod: z důvodu čeho nemoci ap.pour cause de qqch

odročit: odročit vynesení rozsudku/řízeníajourner/remettre un jugement/une cause

okolnost: za všech okolnostíen toute circonstance, en tout état de cause

pochybnost: uvést v pochybnostmettre en cause

prospěch: být ku prospěchu věciaider la cause

příčina: skrytá příčina nemocicause occulte d'une maladie

příčina: bezprostřední příčinacause immédiate

škoda: způsobit škodu komucauser préjudice à qqn

újma: způsobit újmu komucauser préjudice à qqn

veřejný: způsobit veřejné pohoršenícauser un scandale public

z důvodu: z důvodu rekonstrukcepour cause de reconstruction

dostat: dostat koho na svou stranuamener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa cause

odpor: pro nepřekonatelný odporpour cause d'incompatibilité d'humeurs

stranit: stranit komufaire cause commune avec qqn

besoin: pour les besoins de la causepodle potřeby

causer: assez causé(už) dost řečí

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

final: filoz. cause finaleposlední příčina

indéterminé: pour une cause indéterminéez blíže neurčeného důvodu

remise: remise de causeodročení soudního líčení

accidentel: causes accidentellesnásledky úrazu

causer: causer un dommagezpůsobit škodu

causer: causer de la peine à qqntrápit koho

occulte: cause occulte d'une maladieskrytá příčina nemoci

apparent: sans cause apparentebez zjevné příčiny

connaissance: en connaissance de causeznalecky, odborně, jako(žto) odborník

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

désespoir: en désespoir de causev krajní nouzi, když není vyhnutí, jako poslední zoufalý pokus