Hlavní obsah

odpor

Vyskytuje se v

náznak: bez náznaku odporusans aucun signe de désaccord

nepřekonatelný: práv. nepřekonatelný odporincompatibilité d'humeur, aversion insurmontable

velký: mít velký odpor k čemuavoir une grande répugnance pour qqch

incompatibilité: rozvod pro nepřekonatelný odpordivorce pour incompatibilité d'humeur

mollesse: klást chabý odporrésister avec mollesse

résistance: elektrický odporrésistance électrique

briser: zlomit odporbriser la résistance

barrage: zatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemufaire barrage à qqn/qqch

front: čelit, postavit se na odporfaire front

odpor: tech. odpor vzduchurésistance de l'air