Hlavní obsah

odpor

Vyskytuje se v

náznak: bez náznaku odporusans aucun signe de désaccord

nepřekonatelný: práv. nepřekonatelný odporincompatibilité d'humeur, aversion insurmontable

velký: mít velký odpor k čemuavoir une grande répugnance pour qqch

incompatibilité: divorce pour incompatibilité d'humeurrozvod pro nepřekonatelný odpor

mollesse: résister avec mollesseklást chabý odpor

résistance: résistance électriqueelektrický odpor

résistance: résistance équivalentenáhradní odpor

briser: briser la résistancezlomit odpor

barrage: faire barrage à qqn/qqchzatarasit cestu komu/čemu, postavit se na odpor, čelit komu/čemu

front: faire frontčelit, postavit se na odpor