Hlavní obsah

velký

Přídavné jméno

  1. (značných rozměrů) grand/grande, gros/grosse(byt ap.) vasteVelký vůz souhvězdíGrand Chariot mvelké písmeno(lettre) majuscule f
  2. (nadměrný) grand/grande
  3. (dospělý, odrostlý) grand/grande
  4. (početný, značný) grand/grande, gros/grosse(vojsko ap.) considérablevelká rodinafamille f nombreuseprodej ve velkémvente f en grosve velkém množstvíen grande quantité
  5. (důležitý, významný) grand/grande, gros/grossemít velký úspěch u divákůfaire fureurvelká hostinafestin m
  6. (intenzívní) grand/grande, gros/grosse(zájem ap.) vif/vivemít velký odpor k čemuavoir une grande répugnance pour qqchjíst s velkou chutímanger de bon appétitvelký člověkgrand homme m

Vyskytuje se v

čest: faire un grand honneur à qqnprokázat komu velkou čest

člověk: homme grandvelký člověk

dělitel: le plus grand commun diviseurnejvětší společný dělitel

firma: grandes firmes multinationalesvelké nadnárodní firmy

holka: C'est une grande gosse.To už je velká holka. iron.

hrát: faire la duchesse, jouer à la madamehrát velkou dámu

jedlík: un gros mangeurvelký jedlík

lítost: à mon vif regretk mé velké lítosti

množství: en grande quantité ve velkém množství

Morava: Grande-Moravie hist. Velká Morava

náklad: journal à gros tiragenoviny s velkým nákladem

nedostatek: pénurie de blé(velký) nedostatek obilí

odpor: avoir une grande répugnance pour qqchmít velký odpor k čemu

okázalost: en grand apparats velkou okázalostí

písmeno: (lettre) majuscule velké písmeno

pivo: demi velké pivo

plán: voir largemít velké plány

pompa: en grand apparats velkou pompou

prádlo: forte/grande lessive ob. velké prádlo

pravděpodobnost: selon toute vraisemblances největší pravděpodobností

radost: Je ne demande pas mieux.S největší radostí. v odpovědi

skvost: pièce maîtresse d'une collectionnejvětší skvost sbírky

stydký: petites/grandes lèvres (de la vulve)malé/velké stydké pysky

šance: fortes chances de succès/réussitevelké šance na úspěch

úžas: à notre (grande) stupeurk našemu (velkému) úžasu

vápno: surface de réparationsport. velké vápno

velký: Grand Chariot Velký vůz souhvězdí

vzdálenost: franchir une grande distancepřekon(áv)at velkou vzdálenost

značně: considérableznačně velký částka ap.

muset: Il doit être grand maintenant.Už musí být velký.

rýma: avoir un (gros) rhumemít (velkou) rýmu

stejně: Il est aussi grand que vous.Je stejně velký jako vy.

výběr: grand choix de produitsvelký výběr zboží

hlupák: Aux innocents les mains pleines.Čím větší hlupák, tím větší štěstí.

pocta: C'est lui faire trop d'honneur.To je pro něho příliš velká pocta. nezasluhuje ji

požadavek: exiger beaucoup de qqnklást na koho velké požadavky

přehnat se: passer comme un ouraganpřehnat se jako velká voda

aptitude: avoir une grande aptitude à/pour faire qqchmít velké nadání pro co

bouffe: grande bouffevelká žranice

branché: être branchémít velký zájem

chariot: Grand ChariotVelký vůz souhvězdí

cheville: viande vendue à la chevillemaso prodávané ve velkém

dam: au (grand) dam de qqnk čí velké škodě

déplaisir: à mon grand déplaisirk mé velké nelibosti

distance: franchir une grande distancepřekon(áv)at velkou vzdálenost

duc: grand ducvýr velký

frais: à grands fraiss velkými výlohami, přen. těžce, draho, draze

généralité: dans la généralité des casve velké většině případů

génie: avoir du géniemít (velké) nadání

grand: homme grandvelký člověk postavou

gros: grosse poitrinevelká prsa

homme: grand hommevelikán, velký muž duševně

infiniment: avoir infiniment de patiencemít nesmírně velkou trpělivost

manger: manger de bon appétitjíst s velkou chutí

musqué: canard musquépižmovka velká kachna

seigneur: en (grand) seigneurvelkopansky, jako velký pán

service: hovor. être service-servicebýt velký puntičkář, otrocky respektovat nařízení

style: de grand stylevelkorysý, velkého stylu

très: avoir très faimmít velký hlad

vedette: avoir la vedettebýt uveden velkým písmem/na předním místě v divadelním programu

vraisemblance: selon toute vraisemblances největší pravděpodobností

déployer: déployer un grand courageprokázat velkou odvahu

diviseur: plus grand commun diviseur P. G. C. D.největší společný dělitel

galette: grosse galettevelký prachy

partie: en grande partiez velké části

plus: plus grandvětší

vendredi: Vendredi saintVelký pátek

abattre: Cette grosse fièvre l'a abattu.Ta velká horečka ho vyčerpala.

bouchon: hovor. bouchon de carafevelký diamant

carafe: hovor. bouchon de carafevelký drahokam

effet: à petite cause grands effetsmalá příčina mívá velké následky

fou: Plus on est de fous, plus on rit.Čím větší parta, tím větší psina.

maison: gros comme une maisonvelký jak vrata

nid: Petit à petit, l'oiseau fait son nid.Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.

pavé: tenir le haut du pavéněco znamenat, těšit se velké vážnosti ve společnosti

pointure: hovor. grosse pointurevelká kapacita v oboru ap.

princesse: faire sa princesse, prendre des airs de princessedělat ze sebe dámu, hrát si na velkou dámu

tambour: sans tambour ni trompettebez velkého hluku přivolávání pozornosti

trois: les trois quarts du tempsvětšinou, z větší části, velmi často

trompe: à son de trompes velkým halasem