Hlavní obsah

plus

Podstatné jméno, rod střední nesklonné

  1. (znaménko) plus m
  2. hovor.(výhoda, klad) plus m, avantage m

Příslovce

  1. (vyjadřuje sčítání) plus
  2. (označení kladné hodnoty) plus

Vyskytuje se v

co: co nejdřívele plus tôt possible

čas: čas předminulýplus-que-parfait

dělitel: největší společný dělitelle plus grand commun diviseur

dost: víc než dostplus qu'assez

jasně: vidět to jasnějiy voir plus clair

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

léto: v nejparnějším létěau (plus) fort de l'été

méně: více či méněplus ou moins

milovat: milovat co nade všeaimer qqch plus que tout

minus: plus ou moinsplus minus

navíc: důvod navícraison de plus

odklad: bez dalšího odkladusans plus de délai

pozdě: nejpozdějiau plus tard

aby: Aby se rodiče nevrátili dřív!Que les parents ne reviennent plus tôt !

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Où est l'hôpital le plus proche ?

dřív: o hodinu dřívune heure plus tôt

již: Již neprší.Il ne pleut plus.

mluvit: Mluvte prosím pomaleji.Pouvez-vous parler moins vite, s'il vous plaît.

moment: Moment, prosím!Un moment, s'il vous plaît !

nadživotní: socha v nadživotní velikostistatue plus grande que nature

nahlas: Můžete mluvit víc nahlas?Pouvez-vous parler plus fort ?

něco: o něco pozdějiun peu plus tard

než: starší než jáplus âgé que moi

o: starší o dva rokyplus âgé de deux ans

platit: Platím! na číšníkaL'addition, s'il vous plaît !

pomalu: Mluvte prosím pomaleji.Parlez plus lentement, s'il vous plaît.

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

dál: nemoci (už) dál duševněn'en pouvoir plus

důkladně: ještě důkladnějide plus belle

fígl: znát všechny možné fíglehovor. avoir plus d'un tour dans son sac

hezký: Nejhezčí na tom je, že...Le plus joli de l'affaire est que...

nadělat: nadělat víc škody než užitkuêtre plus néfaste qu'utile

nalít: nalít komu čistého vínadire la plus pure vérité à qqn

pánbůh: jak ho/ji pánbůh stvořildans le plus simple appareil

papež: být papežštější než papežêtre plus royaliste que le roi

cran: o stupínek výšun cran plus haut

différer: bez odkladu, ihnedsans (plus) différer

jamais: už nikdyjamais plus

plaire: Co chcete.Ce qu'il vous plaît.

plus: kromě, vedle čeho, mimo coen plus de qqch

plus-que-parfait: čas předminulý složený, složené plusquamperfektumplus-que-parfait surcomposé

point: v nejvyšší míře, svrchovaněau plus haut/dernier point

possible: co nejrychlejile plus vite possible

pouvoir: na nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálněon ne peut plus

bas: níže, dále v textuplus bas

haut: výše v textuplus haut

non: také ne zápor k aussinon plus

plaisant: nemístný vtipálekmauvais plaisant

rien: nic víc, nic míň přesně tolikrien de plus, rien de moins

tant: hodně, mnoho, častotant et plus

tard: nejpozdějile plus tard

tôt: dříve v dřívější hodinuplus tôt

raison: víc než je rozumné, (přes)přílišplus que de raison

si: prosím (vás), račtes'il vous plaît

souvent: nejčastějile plus souvent

tout: už vůbec neplus du tout

vite: co nejrychlejiau plus vite

vous: Prosím vás.S'il vous plaît.

y: Už mi na tom nezáleží.Je n'y tiens plus.

assez: víc než dostplus qu'assez

autant: tím víc(e)d'autant plus

beaucoup: Je to o mnoho rychlejší.C'est beaucoup plus rapide.

besoin: Už to nepotřebuji.Je n'en ai plus besoin.

bouger: Zraněný už se nehýbá.Le blessé ne bouge plus.

diviseur: největší společný dělitelplus grand commun diviseur P. G. C. D.

grand: zvětšitrendre plus grand

le, la: nejkrásnějšíles plus beaux

ne: Už tu není.Il n'est plus là.

ou: Teď anebo později.Maintenant, ou bien plus tard.

petit: zmenšitrendre plus petit

que: více/méně než...plus/moins que...

qui: a co (je) víc, a co navícqui plus est

radis: Nemám ani vindru.Je n'ai plus un radis.

suffire: Už na to nestačím.Je n'y suffis plus.

supporter: Už ho nemůže vystát.Il ne peut plus le supporter.