Hlavní obsah

jasně

Příslovce

  1. (světle, zářivě) avec clarté(svítit ap.) intensémentjasně zelenávert m perroquet/clair
  2. (zřetelně) clairement(mluvit ap.) net(otevřeně) franchementjasně formulovatexplicitervyjadřovat se jasněs'exprimer avec clartéjasně ukázat co ozřejmitmettre qqch en évidencevidět to jasnějiy voir plus clair

Vyskytuje se v

důkaz: jasný důkazpreuve criante

jasný: jasné nebeciel pur

jasný: jasný dengrand jour

předtucha: nejasná předtuchaobscur pressentiment

vidět: jasně vidětvoir clair(ement)

jasný: Je jasné, že...Il est clair que...

jasný: (Je to) jasné?C'est compris ?

vyjádřit se: Vyjádřil se úplně jasně.Il a été très net.

facka: jasný jako fackasimple comme bonjour

jasný: Je to nad slunce jasné.C'est clair comme le jour.

jasný: jasné jako fackavrai comme deux et deux font quatre

clarté: s'exprimer/parler avec clartévyjadřovat se/mluvit jasně

évidence: mettre qqch en évidencejasně ukázat, ozřejmit co

grand: grand jourjasný den, denní světlo

perroquet: vert perroquetjasně zelená

très: C'est très clair.Je to naprosto jasné.

obscur: obscur pressentimentnejasná předtucha

bête: C'est tout bête.To je jasné jak facka.

bonjour: simple comme bonjourjasné jako den, jednoduché jako facka

lettre: en toutes lettresnezkráceně, slovy, otevřeně, jasně

limpide: C'est limpide.Je to jasné.

pur: pur et simpleprostý a jasný, vyložený, bezvýhradný, bezpodmínečný, nepodmíněný

quatre: vrai comme deux et deux font quatrejasné jako facka

roche: clair comme de l'eau de rochenad slunce jasnější