Hlavní obsah

beaucoup [boku]

Vyskytuje se v

près: (ani) zdalekaà beaucoup près

trop: (až) příliš mnohobeaucoup trop

apprendre: Má se ještě hodně co učit.Il a encore beaucoup à apprendre.

dík: Díky moc.Merci beaucoup.

hodně: hodně lidíbeaucoup de monde

pobízet: nedat se pobízetne pas se faire beaucoup prier

povyk: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

mnohem: Je mi mnohem lépe.Je me sens beaucoup mieux.

mnohý: mnozí z nichbeaucoup d'entre eux

peníze: Mám málo/hodně peněz.J'ai peu/beaucoup d'argent.

mnoho: mnoho povyku pro nicbeaucoup de bruit pour rien

popsat: popsat mnoho papíruconsommer beaucoup de papier

požadavek: klást na koho velké požadavkyexiger beaucoup de qqn

protlouct se: protlouct se k maturitěavoir beaucoup de peine à passer son baccalauréat

uplynout: Uplynulo už hodně vody.Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.

beaucoup: o mnoho, značně, zdalekade beaucoup