Hlavní obsah

trop [tʀo]

Vyskytuje se v

trop: trop... pourpříliš... aby

pour: C'est trop beau pour être vrai.Je to příliš krásné, aby to byla pravda.

matériel: personne trop matériellepříliš přízemní osoba

peuplé: région trop peupléepřelidněný kraj

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

bouchon: hovor. pousser le bouchon trop loinzajít příliš daleko, přehnat to

loin: aller trop loinzajít příliš daleko

poli: trop poli pour être honnêteslušný, až je to podezřelé, nápadně zdvořilý

précaution: Trop de précautions nuit.Přílišná opatrnost škodí., Odvážnému štěstí přeje.

trochu: un peu troptrochu moc

tropit: tropit neplechupolissonner

ani: Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.Chceš napít? – Ani ne.

drsný: C'est trop mortel (ça) !To je drsný!

laskavý: Vous êtes trop gentil.Jste příliš laskavý.

příliš: C'est trop cher.Je to příliš drahé.

slabý: (trop) faible pour exécuter ce travailslabý na tu práci

zbývat: Il ne nous reste pas trop de tempsNezbývá nám mnoho času.

daleko: aller trop loinzajít příliš daleko

laťka: placer la barre trop hautzvednout laťku příliš vysoko

pocta: C'est lui faire trop d'honneur.To je pro něho příliš velká pocta. nezasluhuje ji

zacházet: aller trop loinzacházet příliš daleko

par: par tropopravdu příliš, přespříliš