Hlavní obsah

aby

Spojka

  1. (vyj. účel) pour que, afin que +subj.(při stejných podmětech) pour, afin de +inf.Přišel, aby tě poznal.Il est venu pour faire ta connaissance.
  2. (vyj. účinek) pour que +subj.(při stejných podmětech) pour +inf.
  3. (přání, vůle ap.) que +subj.(pokud je přímý předmět hlavní věty totožný s podmětem věty vedlejší) de +inf.Nechci, abys odjel.Je ne veux pas que tu partes.
  4. (obava ap.) que +subj.ve vedlejší větě se slovesem v záporu se užívá tzv. expletivní neMám strach, aby se nevrátil.J'ai peur qu'il ne revienne.

Částice

  1. (přání) que +subj., si +impf.
  2. (obava) que +subj.před sloveso se vkládá expletivní neAby se rodiče nevrátili dřív!Que les parents ne reviennent plus tôt !

Vyskytuje se v

ne: ne abyzesílený zápor veille à ce que +subj., prends (bien) soin pour ne pas faire qqch

než: než abyúčinek pour que +subj., pour +inf.

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

jednat se: Jedná se o to, aby.Il s'agit de faire qqch.

kvůli: kvůli tomu, aby...pour que...

střed: střed úsečky ABmilieu d'un segment AB

proto: Udělal to proto, aby mu pomohl.Il l'a fait pour l'aider.

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

koza: Udělat co, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.Ménager la chèvre et le chou.

možný: udělat všechno možné, aby...faire tout son possible pour...

páka: nasadit všechny páky, aby...mettre tout en œuvre pour...

stát: aby řeč nestálapour activer la conversation