Hlavní obsah

dovolit

Dokonavé sloveso

  • komu dělat co permettre à qqn de faire qqch(hlavně v záporu) admettre(snést) tolérerDovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

Vyskytuje se v

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

déplaire: Ne vous (en) déplaise.Dovolíte-li., S prominutím.

si: Si je peux me permettre.Jestli dovolíte.

croire: Il se croit tout permis.Myslí, že si může všechno dovolit.

luxe: se donner le luxe de faire qqchdovolit si ten přepych čeho

permettre: (Vous) permettez !No dovolte! protest