Hlavní obsah

dovolit

Dokonavé sloveso

  • komu dělat co permettre à qqn de faire qqch(hlavně v záporu) admettre(snést) tolérerDovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

Vyskytuje se v

představit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Permettez que je me présente.

déplaire: Dovolíte-li., S prominutím.Ne vous (en) déplaise.

si: Jestli dovolíte.Si je peux me permettre.

croire: Myslí, že si může všechno dovolit.Il se croit tout permis.

luxe: dovolit si ten přepych čehose donner le luxe de faire qqch

permettre: No dovolte! protest(Vous) permettez !

dovolit: Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.