Hlavní obsah

představit

Vyskytuje se v

představit si: při upozornění ap. figure-toi, figurez-vous, imagine-toi, imaginez-vouspředstav(te) si

asociace: association des idéesasociace představ

dovolit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.

představit se: Permettez que je me présente.Dovolte mi, abych se představil.

dovést: Je vois ça d'ici.iron. To si dovedu představit.

compte: hovor. Vous vous rendez compte !No představte si!, Jen si to představte!

představit: Permettez-moi de vous présenter Monsieur XY.Dovolte (mi), abych Vám představil pana XY.