Hlavní obsah

ukázat

Vyskytuje se v

jasně: jasně ukázat co ozřejmitmettre qqch en évidence

odvážný: ukázat se jako odvážný člověkse montrer courageux

pravý: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

příznivý: ukázat co/koho v příznivém světlemontrer qqch/qqn sous un jour favorable

tvář: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour

cesta: Mohl byste mi ukázat cestu?Pourriez-vous me montrer le chemin ?

záda: ukázat zádatourner casaque

comprendre: dá(va)t na srozuměnou, ukázat oč jdefaire comprendre

désavantage: ukázat se v nepříznivém světlese montrer à son désavantage

évidence: jasně ukázat, ozřejmit comettre qqch en évidence

montrer: ukázat cestumontrer le chemin

psychologie: ukázat se jako dobrý psychologfaire preuve de psychologie

faire: ukázat komu cofaire voir qqch à qqn

avenir: Budoucnost ukáže.L'avenir (nous) le dira.

doigt: hmatatelně přesvědčit o čem, názorně ukázat cofaire toucher qqch du doigt

profil: ukázat se ze své nejlepší stránkymontrer son meilleur profil

rater: Já mu ještě ukážu!Je ne le raterai pas !

talon: ukázat paty, vzít do zaječíchmontrer les talons

voie: ukázat komu cestu, přivést koho na stopumettre qqn sur la voie

ukázat: Ukázala nám, kudy se dát.Elle nous a montré le chemin.