Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) droit/droiteúder pravou v rohovánícoup m droitpo pravé ruceà main droite
  2. (pravicový) de droite
  3. (jaký má být, opravdový) vrai/vraie, authentique, véritablepravé neštovicevariole fpravá listinatitre m authentiquev pravé poledneen plein midi
  4. (jedině správný, náležitý) vrai/vraie, véritable, convenablev pravý časau moment opportun, au bon moment
  5. (jaký opravdu je, skutečný) vrai/vraie, réel/réellev pravém slova smyslupar excellence, proprement ditudělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqchukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

Vyskytuje se v

pravá: partir du pied droitvykročit pravou

pravidlo: priorité à droitemotor. pravidlo pravé ruky

slovo: proprement ditv pravém slova smyslu přesně řečeno

smysl: par excellencev pravém slova smyslu

strana: côté courpravá strana jeviště

tvář: se montrer sous son vrai jourukázat svoji pravou tvář

věc: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravým jménem

vykročit: partir du pied droitvykročit pravou nohou

hemisféra: hémisphère cérébral droit/gaucheanat. pravá/levá hemisféra mozková

úhel: angle aigu/obtus/droit/platgeom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhel

jméno: appeler les choses par leur nomnaz(ý)vat věci pravými jmény

nazývat: appeler les choses par leur nomnazývat věci pravými jmény

pojmenovat: appeler les choses par leur nompojmenovat věci pravými jmény

popadnout: saisir qqch par le bon boutpopadnout co za pravý konec

přijít: venir à son jour et à son heurepřijít v pravý čas o události řízené osudem

ukázat: montrer son vrai visageukázat svou pravou tvář

uvést: ramener qqch à ses justes proportionsuvést co na pravou míru

vidět: voir qqch sous son vrai jourvidět co v pravém světle

vzít: tenir le bon bout de qqchvzít co za pravý/správný konec

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

cour: div. côté courpravá strana jeviště

droit: angle droitpravý úhel

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

dessous: dessous des cartes líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená strana

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

midi: en plein midiv pravé poledne

coup: sur le coup de midiúderem dvanácté, v pravé poledne

nommé: arriver à point nommépřijet v pravý okamžik

pied: trouver chaussure à son piednajít tu pravou o ženě

pravý: coup droitúder pravou v rohování