Hlavní obsah

pravý

Přídavné jméno

  1. (na pravé straně) droit/droiteúder pravou v rohovánícoup m droitpo pravé ruceà main droite
  2. (pravicový) de droite
  3. (jaký má být, opravdový) vrai/vraie, authentique, véritablepravé neštovicevariole fpravá listinatitre m authentiquev pravé poledneen plein midi
  4. (jedině správný, náležitý) vrai/vraie, véritable, convenablev pravý časau moment opportun, au bon moment
  5. (jaký opravdu je, skutečný) vrai/vraie, réel/réellev pravém slova smyslupar excellence, proprement ditudělat pravý opak čehoprendre le contre-pied de qqchukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

Vyskytuje se v

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravidlo: motor. pravidlo pravé rukypriorité à droite

slovo: v pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit

smysl: v pravém slova smyslupar excellence

strana: pravá strana jevištěcôté cour

tvář: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour

věc: nazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

hemisféra: anat. pravá/levá hemisféra mozkováhémisphère cérébral droit/gauche

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

popadnout: popadnout co za pravý konecsaisir qqch par le bon bout

přijít: přijít v pravý čas o události řízené osudemvenir à son jour et à son heure

ukázat: ukázat svou pravou tvářmontrer son vrai visage

uvést: uvést co na pravou míruramener qqch à ses justes proportions

vidět: vidět co v pravém světlevoir qqch sous son vrai jour

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch

contre-pied: prendre le contre-pied de qqchudělat pravý opak čeho

cour: div. côté courpravá strana jeviště

droit: angle droitpravý úhel

droit: centre droitpravý střed o politickém uskupení

jour: en plein jourv pravé poledne, za bílého dne, za denního světla

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

angle: angle plat/aigu/obtus/droitpřímý/ostrý/tupý/pravý úhel

dessous: dessous des cartes líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená strana

main: à main droite/gauchepo pravé/levé ruce

midi: en plein midiv pravé poledne

coup: sur le coup de midiúderem dvanácté, v pravé poledne

droit: être le bras droit de qqnbýt čí pravou rukou

nommé: arriver à point nommépřijet v pravý okamžik

pied: trouver chaussure à son piednajít tu pravou o ženě