Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) face f(těla) côté mpo obou stranách oboustranněrecto versodruhá strana mince stinná stránkarevers m de la médaillena protější straně naprotien face, en regardodvrácená strana Měsíceface cachée de la lune
  2. (obrazce) côté m, face f
  3. (boční, postranní část) côté m, flanc m, bord mparkování po jedné straně vozovkystationnement m unilatéralparkování po obou stranách vozovkystationnement m bilatéralstrana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une ruepravá strana jevištěcôté cour
  4. (část celku) parti m(věci) biais m
  5. (knihy) page ftitulní stranapage de titre
  6. (skryté místo) côté m, endroit m
  7. (směr) côté m, direction fsvětové stranypoints m pl cardinaux
  8. (příbuzenská linie) côté m
  9. (účastník jednání) partie f
  10. (politická) parti m

Vyskytuje se v

liberální: liberální stranaparti libéral

mince: druhá strana mince přen.revers de la médaille

návětrný: návětrná strana lodibord au vent

odvrácený: odvrácená strana Měsíceface cachée de la lune

opačný: opačná stranaopposé

pokrokový: pokroková stranaparti du mouvement

pravicový: pravicová stranaparti de droite

přední: přední stranarecto , front

příbuzná: příbuzná ze strany otcovyconsanguine

přihláška: přihláška do stranyadhésion à un parti

přivrácený: astron. přivrácená strana Měsíceface visible de la Lune

stát: stát na čí straněépouser les opinions de qqn

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

titulní: titulní stranapage de titre

vozovka: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

vrchní: vrchní strana látky ap.endroit

všechen, všechna, všechno: ze všech strande tous les côtés, de partout

výpověď: výpověď ze strany zaměstnavatelelicenciement , renvoi

výpověď: výpověď ze strany zaměstnancedémission

zadní: zadní stranaverso , revers , dos

agrární: agrární stranaparti agrarien

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

dostat: dostat koho na svou stranuamener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa cause

potěšení: Potěšení je na mé straně.(Tout) le plaisir est pour moi.

prohlédnout: prohlédnout ze všech stranexaminer sur toutes les coutures

stranou: držet se stranouse tenir à l'écart

všechen, všechna, všechno: na všechny stranydans tous les azimuts

žert: žerty stranouplaisanterie à part

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

après: la page d'aprèsnásledující strana

ascendance: ascendance paternellepředkové z otcovy strany

bilatéral: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

cardinal: les points cardinauxsvětové strany

collatéral: geogr. points collatérauxvedlejší světové strany

cour: div. côté courpravá strana jeviště

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

face: face cachée de la Luneodvrácená strana Měsíce

filiation: filiation paternellepříbuzenství z otcovy strany

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

moralité: témoin de moralitésvědek o pověsti a chování strany

par: par ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatně

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

partout: de partoutodevšad, ze všech stran

petit: petit endroitmalá strana záchod

pour: Pour ce qui est de qqch.Co se týče, stran čeho.

recto: recto versopo obou stranách, oboustranně

réserve: mettre qqch en réservedávat stranou, ukládat co

sens: dans tous les sens, en tout sensvšemi směry, na všechny strany, křížem krážem

autre: d'un autre côtéz druhé strany

basculer: basculer du côté de qqnpřiklonit se na čí stranu

dessous: dessous des cartes líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená strana

écart: tenir qqn à l'écartdržet koho stranou

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

litige: práv. parties en litigesporné strany

scléroser (se): parti politique qui se sclérosepolitická strana, která kostnatí

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

une: faire la une des journauxbýt na titulní straně novin

azimut: dans tous les azimutsna všechny strany

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

blague: blague à partžerty stranou

bord: être du bord de qqnbýt na čí straně, držet s kým

coin: Blague dans le coin.Žerty stranou.

de: de-ci de-làpo obou stranách

médaille: revers de la médailledruhá strana mince, stinná stránka

quatre: aux quatre ventsna všechny světové strany