Hlavní obsah

strana

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (plocha předmětu) face f(těla) côté mpo obou stranách oboustranněrecto versodruhá strana mince stinná stránkarevers m de la médaillena protější straně naprotien face, en regardodvrácená strana Měsíceface cachée de la lune
  2. (obrazce) côté m, face f
  3. (boční, postranní část) côté m, flanc m, bord mparkování po jedné straně vozovkystationnement m unilatéralparkování po obou stranách vozovkystationnement m bilatéralstrana ulice s lichými čísly domůcôté impair d'une ruepravá strana jevištěcôté cour
  4. (část celku) parti m(věci) biais m
  5. (knihy) page ftitulní stranapage de titre
  6. (skryté místo) côté m, endroit m
  7. (směr) côté m, direction fsvětové stranypoints m pl cardinaux
  8. (příbuzenská linie) côté m
  9. (účastník jednání) partie f
  10. (politická) parti m

Vyskytuje se v

liberální: liberální stranaparti libéral

mince: druhá strana mince přen.revers de la médaille

návětrný: návětrná strana lodibord au vent

odvrácený: odvrácená strana Měsíceface cachée de la lune

opačný: opačná stranaopposé

pokrokový: pokroková stranaparti du mouvement

pravicový: pravicová stranaparti de droite

přední: přední stranarecto , front

příbuzná: příbuzná ze strany otcovyconsanguine

přihláška: přihláška do stranyadhésion à un parti

přivrácený: astron. přivrácená strana Měsíceface visible de la Lune

stát: stát na čí straněépouser les opinions de qqn

stranou: dá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côté

stranou: vzít si koho stranouprendre qqn à part

titulní: titulní stranapage de titre

vozovka: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

vrchní: vrchní strana látky ap.endroit

všechen, všechna, všechno: ze všech strande tous les côtés, de partout

výpověď: výpověď ze strany zaměstnavatelelicenciement , renvoi

výpověď: výpověď ze strany zaměstnancedémission

zadní: zadní stranaverso , revers , dos

agrární: agrární stranaparti agrarien

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

dostat: dostat koho na svou stranuamener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa cause

potěšení: Potěšení je na mé straně.(Tout) le plaisir est pour moi.

prohlédnout: prohlédnout ze všech stranexaminer sur toutes les coutures

stranou: držet se stranouse tenir à l'écart

všechen, všechna, všechno: na všechny stranydans tous les azimuts

žert: žerty stranouplaisanterie à part