Hlavní obsah

stranou

Příslovce

  1. (na stranu) à l'écart, à part, de côtédá(va)t peníze stranou šetřitmettre de l'argent de côtévzít si koho stranouprendre qqn à part
  2. (mimo) à côté, à l'écart

Vyskytuje se v

liberální: parti libéralliberální strana

mince: revers de la médailledruhá strana mince přen.

návětrný: bord au/sous le ventnávětrná strana lodi

odvrácený: face cachée de la luneodvrácená strana Měsíce

opačný: opposé opačná strana

pokrokový: parti du mouvementpokroková strana

pravicový: parti de droitepravicová strana

přední: recto , front přední strana

příbuzná: consanguine příbuzná ze strany otcovy

přihláška: adhésion à un partipřihláška do strany

přivrácený: face visible de la Luneastron. přivrácená strana Měsíce

stát: épouser les opinions de qqnstát na čí straně

stranou: mettre de l'argent de côtédá(va)t peníze stranou šetřit

titulní: page de titretitulní strana

vozovka: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

vrchní: endroit vrchní strana látky ap.

všechen, všechna, všechno: de tous les côtés, de partoutze všech stran

výpověď: licenciement , renvoi výpověď ze strany zaměstnavatele

zadní: verso , revers , dos zadní strana

agrární: parti agrarienagrární strana

ale: mais d'autre partale na druhé straně

barikáda: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

dostat: amener qqn à se ranger à son avis, gagner qqn à sa causedostat koho na svou stranu

potěšení: (Tout) le plaisir est pour moi.Potěšení je na mé straně.

prohlédnout: examiner sur toutes les couturesprohlédnout ze všech stran

žert: plaisanterie à partžerty stranou

adverse: partie adverseodpůrce, odpůrčí strana

après: la page d'aprèsnásledující strana

ascendance: ascendance paternellepředkové z otcovy strany

bilatéral: stationnement bilatéralparkování po obou stranách vozovky

cardinal: les points cardinauxsvětové strany

collatéral: geogr. points collatérauxvedlejší světové strany

cour: div. côté courpravá strana jeviště

endroit: hovor. petit endroitzáchod, malá strana

face: face cachée de la Luneodvrácená strana Měsíce

filiation: filiation paternellepříbuzenství z otcovy strany

impair: côté impair d'une ruestrana ulice s lichými čísly domů

moralité: témoin de moralitésvědek o pověsti a chování strany

par: par ailleursjinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatně

part: de part et d'autrez obou stran, na obou stranách

parti: se mettre du parti, prendre le parti de qqnpostavit se na čí stranu, zastat se koho, rozhodnout se pro koho

partout: de partoutodevšad, ze všech stran

petit: petit endroitmalá strana záchod

pour: Pour ce qui est de qqch.Co se týče, stran čeho.

recto: recto versopo obou stranách, oboustranně

réserve: mettre qqch en réservedávat stranou, ukládat co

sens: dans tous les sens, en tout sensvšemi směry, na všechny strany, křížem krážem

autre: d'un autre côtéz druhé strany

basculer: basculer du côté de qqnpřiklonit se na čí stranu

dessous: dessous des cartes líc karet, přen. pozadí, pravé jádro, odvrácená strana

écart: tenir qqn à l'écartdržet koho stranou

embrasser: embrasser le partivstoupit do strany

litige: práv. parties en litigesporné strany

scléroser (se): parti politique qui se sclérosepolitická strana, která kostnatí

soutenir: Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

une: faire la une des journauxbýt na titulní straně novin

azimut: dans tous les azimutsna všechny strany

barrière: être de l'autre côté de la barrièrebýt na druhé straně barikády

blague: blague à partžerty stranou

bord: être du bord de qqnbýt na čí straně, držet s kým

coin: Blague dans le coin.Žerty stranou.

de: de-ci de-làpo obou stranách

médaille: revers de la médailledruhá strana mince, stinná stránka

quatre: aux quatre ventsna všechny světové strany

strana: recto versopo obou stranách oboustranně