Hlavní obsah

de [də]

Předložka

 1. od, z(e)slouží k vyjádření místa na otázku odkudD'où êtes-vous ?Odkud jste?aller de Prague à Brnojet z Prahy do Brna
 2. odslouží k vyjádření času na otázku odkdy nebo jak dlouhodu 2 janvier au 31 marsod 2. ledna do 31. března
 3. za, zoznačuje příčinu nebo pohnutkuêtre puni de ses fautesbýt trestán za své chybypleurer de joieplakat radostí
 4. označuje způsobciter de mémoirecitovat zpaměti
 5. ooznačuje míru nebo přibližné množstvíavancer d'un paspostoupit o krokretarder de cinq minuteszpozdit se o pět minut
 6. vyjadřuje interval nebo vzdálenostde temps en tempsčas od časude place en placez místa na místo
 7. označuje původce nebo autoraœuvre m de BeckettBeckettovo dílo
 8. označuje vlastnictví nebo přináležitostfils m de JeanJanův syn
 9. označuje vlastnost nebo druhcouleur f du cielbarva nebeamour m de Jean (pour sa femme)Janova láska (k jeho ženě) i o jeho ženě
 10. označuje látkusac m de papierpapírový sáček
 11. odpovídá českému přídavnému jménucouteau m de cuisinekuchyňský nůž
 12. označuje obsahverre m d'eausklenice vodytasse f de théšálek čaje
 13. označuje část celkumoitié f d'une sommepolovina částkyle seul de ses amisjediný z jeho přáteldouter de la véritépochybovat o pravděparler de toutmluvit o všem

Člen dělivýdes

 1. dělivý členboire du vinpít vínocouper du boissekat dřevomanger des épinardsjíst špenát
 2. označuje podstatná jména vyjadřující abstraktní pojmyvlastními jmény osob označující jejich dílojouer de la musiquehrát hudbujouer du Mozarthrát Mozarta

Související hesla

voir des

Vyskytuje se v

abeille: nid(s) d'abeillesžabičky, vafle na látce

abondance: d'abondance de cœurod srdce

abord: d'abordnejprve, zprvu, napřed

abord: d'abordhlavně, především

abri: à l'abri deqqch pod ochranou, mimo dosah čeho, schován před čím

absence: en l'absence deqqn v nepřítomnosti koho

abstraction: faire abstraction deqqch pomíjet, odmyslit co, abstrahovat od čeho, nehledět k čemu

abus: abus de confiancezneužití důvěry, zpronevěra

accepter: accepter defaire qqch svolit k čemu

acclimatation: jardin d'acclimatationaklimatizační stanice

accompagnateur: accompagnateur (de train)průvodčí

accord: d'accordplatí, souhlasí, dobrá vyjádření souhlasu

accueil: d'accueilpřijímací

accusé: accusé de réceptionpotvrzení příjmu, stvrzenka

adresse: à l'adresse deqqn na čí adresu

affirmation: adverbe d'affirmationpřitakací příslovce

affût: être à l'affût deqqch číhat na co, být na čekané/číhané

aide: à l'aide deqqch pomocí čeho, čím

ailleurs: d'ailleursostatně

air: changer d'airzměnit prostředí

aloi: de bon aloijakostní, kvalitní

angine: angine de poitrineangína pectoris

annonce: à l'annonce de qqchpři ohlášení čeho časově

aplomb: d'aplombsvisle, ve svislé poloze

appel: appel d'offresvýběrové řízení, konkurs na stavební projekt ap.

approche: à l'approche deqqch když se blíží co, před čím

approche: d'approchepřístupný

approche: travaux d'approchemanévrování, taktika i přen.

appui: point d'appuiopěrný bod

après: d'aprèspodle

arçon: cheval d'arçonskůň s madly

argent: d'argentstříbrný o barvě

arrière: en arrière deqqn/qqch za kým/čím

artifice: feu d'artificeohňostroj

asile: droit d'asileprávo azylu

assez: avoir assez de qqchmít čeho dost

assises: (cour d')assisesporotní soud

assistant: assistant électronique de pochekapesní počítač, PDA

attendre: attendre de +inf.počkat s čím

attente: dans l'attente de qqchv očekávání čeho

autant: d'autantprávě tolik, stejnou měrou, stejně mnoho

autant: d'autant plustím víc(e)

auteur: droit d'auteurautorské právo

autorité: d'autoritéze své moci

autour: autour depřibližně, asi, kolem

autre: d'autre partjinak

autre: rien d'autrenic jiného

aval: en aval deqqch pod, za čím směrem po proudu

avance: d'avancepředem, napřed

avant: avant de(dříve) než, dokud ne

avantage: tirer avantage de qqchzískat převahu v čem, využít čeho ve svůj prospěch, těžit z čeho

avantage: à l'avantage de qqnve prospěch koho

avant-garde: à l'avant-garde deqqch v čele čeho

avant-garde: d'avant-gardeavantgardní, průkopnický, pokrokový

aventure: d'aventure, par aventurenáhodou

aveu: de l'aveu deqqn podle doznání/svědectví koho

avril: poisson d'avrilapríl, aprílový žert

baguette: baguettes de tambourpaličky na buben

bain: bain de soleilopalování (se) na slunci, sluneční lázeň

bain: bain de foulevmísení (se) do davu

balai: coup de balaipropouštění, čistka, vyhazov z práce

banc: banc d'essaizkušebna, zkušební zařízení strojů, motorů ap.

barrage: match de barragebaráž

barre: barre d'outilsnástrojová lišta

barre: coup de barrerána palicí náhlá únava

bas: bas de lainedrobné úspory uložené do punčochy

base: de basezákladní

base: sur la base deqqch na základě čeho

base: à base deqqch na bázi čeho

base: base de donnéesdatabáze, báze dat

bataille: champ de bataillebojiště, bitevní pole

bataille: cheval de batailleoblíbený námět, koníček

bataille: plan de bataillebitevní plán

bataille: ordre de bataillebojová sestava

bâton: bâton de vieillessestařecká hůl, přen. opora ve stáří

bâton: bâton de maréchalmaršálská hůl, přen., hovor. vytoužená meta, životní cíl

bâton: tour de bâtonúplatek, podvodně získaný příjem

beaucoup: de beaucoupo mnoho, značně, zdaleka

bec: bec de gazplynová lampa

bélier: coup de bélieršok, náraz

bélouga: (caviar de) bélougakaviár beluga

bénéfice: au bénéfice deqqn/qqch ve prospěch koho/čeho

bénéficier: bénéficier deqqch mít prospěch, mít výhodu, těžit z čeho, využívat co

besoin: avoir besoin de qqn/qqchpotřebovat koho/co

bêtise: bêtises (de Cambrai)mentolové bonbóny, mentolky

biais: de/en biaisnepřímo, šikmo, oklikou

bienfaisance: de bienfaisancedobročinný spolek ap., benefiční představení ap.

billet: billet (de banque)bankovka

bois: bois de litpelest/rám postele

bois: de/en boisdřevěný