Hlavní obsah

accepter [aksεpte]

Vyskytuje se v

défi: accepter le défipřijmout výzvu, zvednout hozenou rukavici přen.

invitation: accepter une invitationpřijmout pozvání

restriction: accepter qqch avec (des) restrictionspřijmout co s výhradami

plaisir: J'accepte avec plaisir.S radostí přijímám.

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu

nabídka: přijmout nabídkuaccepter une proposition

pozdrav: S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisuVeuillez accepter/Avec mes salutations distinguées/les meilleures.

přiznat: přiznat otcovstvíaccepter la paternité d'un enfant

výhrada: přijmout co s výhradamiaccepter qqch avec (des) réserves

přijmout: přijmout nabídkuaccepter une proposition

přijmout: přijmout čí pozváníaccepter l'invitation de qqn

soustrast: Upřímnou soustrast.Je vous prie d'accepter mes sincères condoléances.