Hlavní obsah

subir [sybiʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch podrobit se, podlehnout, být vystaven urážkám ap. čemusubir un interrogatoirepodrobit se výslechusubir une grave défaiteutrpět těžkou porážku
  2. podstoupit co
  3. hovor.qqn snést koho

Vyskytuje se v

défaite: subir une défaiteutrpět porážku, prohrát

kouzlo: podléhat kouzlu kohosubir le magnétisme de qqn

porážka: utrpět zdrcující porážkusubir une défaite écrasante

výslech: podrobit koho výslechufaire subir un interrogatoire à qqn, soumettre qqn à un interrogatoire

změna: doznávat hlubokých změnsubir de profondes modifications