Hlavní obsah

subir [sybiʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch podrobit se, podlehnout, být vystaven urážkám ap. čemusubir un interrogatoirepodrobit se výslechusubir une grave défaiteutrpět těžkou porážku
  2. podstoupit co
  3. hovor.qqn snést koho

Vyskytuje se v

défaite: subir une défaiteutrpět porážku, prohrát

kouzlo: subir le magnétisme de qqnpodléhat kouzlu koho

porážka: subir une défaite écrasanteutrpět zdrcující porážku

výslech: faire subir un interrogatoire à qqn, soumettre qqn à un interrogatoirepodrobit koho výslechu

změna: subir de profondes modificationsdoznávat hlubokých změn

subir: subir un interrogatoirepodrobit se výslechu