Hlavní obsah

supporter [sypɔʀte]

Tranzitivní sloveso

  1. podepřít klenbu ap.
  2. nést klenbu, výlohy, následky ap.supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika
  3. výp.podporovat program ap.
  4. snést, (s)trpět zimu, nadávky ap.supporter un malheursnášet neštěstí
  5. qqn snést, vystát kohoIl ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.
  6. se supporter snést se navzájem, vycházet spolu
  7. angl., sport.hovor. fandit sportovnímu družstvu ap.

Vyskytuje se v

přívrženec: supporters d'une équipepřívrženci sportovního týmu

snášet: détester qqn/qqch, ne pas pouvoir supporter qqn/qqchnesnášet koho/co

přenést: ne pas supporter qqch(ne)přenést co přes srdce

supporter: supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika