Hlavní obsah

supporter [sypɔʀte]

Tranzitivní sloveso

  1. podepřít klenbu ap.
  2. nést klenbu, výlohy, následky ap.supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika
  3. výp.podporovat program ap.
  4. snést, (s)trpět zimu, nadávky ap.supporter un malheursnášet neštěstí
  5. qqn snést, vystát kohoIl ne peut plus le supporter.Už ho nemůže vystát.
  6. se supporter snést se navzájem, vycházet spolu
  7. angl., sport.hovor. fandit sportovnímu družstvu ap.

Vyskytuje se v

přívrženec: přívrženci sportovního týmusupporters d'une équipe

snášet: nesnášet koho/codétester qqn/qqch, ne pas pouvoir supporter qqn/qqch

přenést: (ne)přenést co přes srdcene pas supporter qqch