Hlavní obsah

croire [kʀwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch věřit čemufaire croire qqch à qqnnamluvit komu co
  2. qqn věřit komu
  3. en croire qqn/qqch (u)věřit komu/čemu, dát na koho/co
  4. croire que myslet (si), žeJe ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.
  5. qqn/qqch mít, považovat, pokládat za koho za přítele ap.Je le crois capable de tout.Myslím, že je schopný všeho.
  6. à qqch (u)věřit čemu, v co, na cocroire au surnaturelvěřit v nadpřirozené jevycroire en Dieuvěřit v Boha
  7. en qqn mít důvěru, důvěřovat komu, spoléhat na koho

Sloveso zvratné

Intranzitivní sloveso

  • věřit v Boha ap., být věřící

Vyskytuje se v

cru: à cruza syrova

cru: à crupřímo

cru: vin de cru= víno pocházející z jediné vinice

cru: lumière crueostré světlo

cru: couleur crueostrá barva

supérieur: se croire supérieur à qqnpovyšovat se nad koho

sur: croire qqn sur parolevěřit komu na slovo

cru: de son (propre) cruz vlastní hlavy, sám ze sebe

cru: vouloir avaler qqn tout cruchtít koho vzteky roztrhat

rêver: On croit rêver.To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

tel: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

konopí: surové konopíchanvre cru

mléko: syrové/pasterované mlékolait cru/pasteurisé

na: věřit na ježíškacroire au père Noël

ostrý: ostré světlolumière crue

surový: surové konopíchanvre cru

ano: Myslím, že ano.Je crois que oui.

myslet: Myslím, že ano.Je crois que oui.

nikoli: Myslím, že nikoliv.Je crois que non.

věřit: věřit v Bohacroire en Dieu

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

kopat: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

moudrost: Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).Il se croit le sage.

patent: přen. mít patent na rozumcroire avoir le monopole de la raison

věřit: nevěřit svým očímne pas en croire ses yeux

vlastní: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux