Hlavní obsah

croire [kʀwaʀ]

Tranzitivní sloveso

  1. qqch věřit čemufaire croire qqch à qqnnamluvit komu co
  2. qqn věřit komu
  3. en croire qqn/qqch (u)věřit komu/čemu, dát na koho/co
  4. croire que myslet (si), žeJe ne crois pas qu'il viendra.Nemyslím, že přijde.
  5. qqn/qqch mít, považovat, pokládat za koho za přítele ap.Je le crois capable de tout.Myslím, že je schopný všeho.
  6. à qqch (u)věřit čemu, v co, na cocroire au surnaturelvěřit v nadpřirozené jevycroire en Dieuvěřit v Boha
  7. en qqn mít důvěru, důvěřovat komu, spoléhat na koho

Sloveso zvratné

Intranzitivní sloveso

  • věřit v Boha ap., být věřící

Vyskytuje se v

cru: à cruza syrova

supérieur: se croire supérieur à qqnpovyšovat se nad koho

sur: croire qqn sur parolevěřit komu na slovo

rêver: On croit rêver.To se mi snad jen zdá., Tomu se nechce věřit.

souffler: hovor. Il croit qu'il va y arriver en soufflant dessus.Myslí si, že to udělá raz dva.

tel: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

konopí: chanvre crusurové konopí

mléko: lait cru/pasteurisésyrové/pasterované mléko

na: croire au père Noëlvěřit na ježíška

ostrý: lumière crueostré světlo

surový: chanvre crusurové konopí

ano: Je crois que oui.Myslím, že ano.

myslet: Je crois que oui.Myslím, že ano.

nikoli: Je crois que non.Myslím, že nikoliv.

věřit: croire en Dieuvěřit v Boha

jáma: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

kopat: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

moudrost: Il se croit le sage.Myslí, že snědl všechnu moudrost (světa).

patent: croire avoir le monopole de la raisonpřen. mít patent na rozum

vlastní: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

croire: en croire qqn/qqch(u)věřit komu/čemu, dát na koho/co