Hlavní obsah

tel [tεl]

Spojka

  1. kniž.jako
  2. de telle manière que +ind. tak, že..., +subj. tak, aby...

Zájmeno

  1. tel... qui kniž.kdo
  2. un tel ten a ten

Vyskytuje se v

manière: de (telle) manière quetak, aby...

tel: comme teljako takový

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

échelle: sur une telle échellev takovém měřítku, v takové míře

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

rire: Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.Kdo se směje v pátek, pláče ve svátek.

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

pravý: se montrer sous son vrai jour/tel qu'on estukázat svoji pravou tvář

určitý: avoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

způsob: avoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

jaký: Tel maître, tel valet.pořek. Jaký pán, takový krám.

jáma: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

kopat: Tel est pris qui croyait prendre.Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

takový: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

zapřít: Tel père, tel fils.Syn otce nezapře.

enseigne: à telle enseigne quedůkazem toho je, že..., což je možné dokázat tím, že...