Hlavní obsah

tel [tεl]

Spojka

  1. kniž.jako
  2. de telle manière que +ind. tak, že..., +subj. tak, aby...

Zájmeno

  1. tel... qui kniž.kdo
  2. un tel ten a ten

Vyskytuje se v

enseigne: à telle enseigne quedůkazem toho je, že..., což je možné dokázat tím, že...

manière: de (telle) manière quetak, aby...

comportement: avoir tel comportement à l'égard de qqnchovat se ke komu určitým způsobem

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

échelle: sur une telle échellev takovém měřítku, v takové míře

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

rire: Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.Kdo se směje v pátek, pláče ve svátek.

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

pravý: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

určitý: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqn

způsob: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqn

způsob: takovým způsobem, že...de (telle) sorte que...

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

kopat: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

takový: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.