Hlavní obsah

maître [mεtʀˌ mεtʀεs]

Podstatné jméno mužské

  1. pán/paní otroka, vazala ap.
  2. mistr, učitel, vzor
  3. oslovení advokáta, notáře, exekutora ap.

Podstatné jméno

  1. pán někdo mocný, vlivný, něco ovládající
  2. maître/maîtresse de maison pán/paní domu
  3. majitel, vlastník
  4. vedoucí, šéfmaître d'œuvredílovedoucí, hist. stavitelmaître de balletbaletní mistr
  5. loďmistr
  6. učitel/učitelkamaître de musiqueučitel hudbymaître d'armesučitel šermu

Vyskytuje se v

femme: maîtresse femmeenergická/rázná žena

hôtel: maître d'hôtelvrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostů

maçon: maître maçonzednický mistr

soi: rester maître de soiovládnout se

charbonnier: Charbonnier est maître dans sa maison.Doma je každý svým pánem.

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

asistent: odborný asistent na vysoké školemaître-assistant

asistentka: odborná asistentkamaître-assistante

číšník: vrchní číšníkpatron , maître d'hôtel

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

osud: být pánem svého osuduêtre maître de son destin

paní: být svou paníêtre maîtresse de soi-même

panský: panský důmmaison de maître

panský: panská (služka)servante maîtresse

pozor: dávat pozor ve školesuivre e maître/le professeur

skvost: největší skvost sbírkypièce maîtresse d'une collection

šerm: učitel šermumaître d'armes

učitel: učitel hudbymaître de musique

zednický: zednický mistrmaître maçon

svůj, svá, své, svoje: Děti mají rády svou učitelku.Les enfants aiment leur maîtresse.

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

pán: být svým vlastním pánemêtre son maître

pán: být pánem situaceêtre maître de la situation

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

takový: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet