Hlavní obsah

maître [mεtʀˌ mεtʀεs]

Podstatné jméno mužské

  1. pán/paní otroka, vazala ap.
  2. mistr, učitel, vzor
  3. oslovení advokáta, notáře, exekutora ap.

Podstatné jméno

  1. pán někdo mocný, vlivný, něco ovládající
  2. maître/maîtresse de maison pán/paní domu
  3. majitel, vlastník
  4. vedoucí, šéfmaître d'œuvredílovedoucí, hist. stavitelmaître de balletbaletní mistr
  5. loďmistr
  6. učitel/učitelkamaître de musiqueučitel hudbymaître d'armesučitel šermu

Vyskytuje se v

femme: maîtresse femmeenergická/rázná žena

hôtel: maître d'hôtelvrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostů

maître: maître/maîtresse de maisonpán/paní domu

maçon: maître maçonzednický mistr

soi: rester maître de soiovládnout se

charbonnier: Charbonnier est maître dans sa maison.Doma je každý svým pánem.

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán

asistent: maître-assistant odborný asistent na vysoké škole

asistentka: maître-assistante odborná asistentka

číšník: patron , maître d'hôtelvrchní číšník

mistr: passer maître dans qqchstát se mistrem v čem

osud: être maître de son destinbýt pánem svého osudu

paní: être maîtresse de soi-mêmebýt svou paní

panský: maison de maîtrepanský dům

pozor: suivre e maître/le professeurdávat pozor ve škole

skvost: pièce maîtresse d'une collectionnejvětší skvost sbírky

šerm: maître d'armesučitel šermu

učitel: maître de musiqueučitel hudby

zednický: maître maçonzednický mistr

svůj, svá, své, svoje: Les enfants aiment leur maîtresse.Děti mají rády svou učitelku.

jaký: Tel maître, tel valet.pořek. Jaký pán, takový krám.

pán: être son maîtrebýt svým vlastním pánem

sloužit: Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.Dvěma pánům nelze sloužit.

takový: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán