Hlavní obsah

jaký

Zájmeno

  1. (v otázce na vlastnost) comment, quel/quelle, de quelle sorteJaké bude počasí?Quel temps fera-t-il ?
  2. hovor.(který) (le)quel/(la)quelleJakou si vezmeš?Tu prends laquelle ?
  3. (podmětné) qui(předmětné) que
  4. expr.(vyjádření velké míry, intenzity) quel/quelleJaká krása!Quelle beauté !

Vyskytuje se v

takový: jaký - takovýsouvztažné tel/telle... tel/telle

směr: vydat se (jakým) směremprendre la direction (de)

brát: brát věci takové, jaké jsouprendre les choses comme elles viennent

hanba: Ta/Jaká hanba!Quelle honte !

takový: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

fin: À quelle fin ?Za jakým účelem?, K jakému cíli?

manière: De quelle manière ?Jak?, Jakým způsobem?

quel: tel queltak(ový), jak(ý) je

quoi: comme quoijak(ým způsobem), že

titre: À quel titre ?Z jakého titulu?, Jakým právem?

dont: la façon dont il a réponduzpůsob, jakým odpověděl

moyen: Par quel moyen ?Jakým způsobem?, Jak?

tant: Tant vaut l'instituteur, tant vaut l'enseignement.Jaký učitel, taková výuka.

fils: tel père, tel filsjaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromu

maître: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

tel: tel maître, tel valetjaký pán, takový krám

valet: tel maître, tel valetjaký pán, takový kmán