Hlavní obsah

tel [tεl]

Spojka

  1. kniž.jako
  2. de telle manière que +ind. tak, že..., +subj. tak, aby...

Zájmeno

  1. tel... qui kniž.kdo
  2. un tel ten a ten

Vyskytuje se v

manière: tak, aby...de (telle) manière que

tel: jako takovýcomme tel

comportement: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard de qqn

quel: tak(ový), jak(ý) jetel quel

échelle: v takovém měřítku, v takové mířesur une telle échelle

fils: jaký otec, takový syn, jablko nepadne daleko od stromutel père, tel fils

maître: jaký pán, takový krámtel maître, tel valet

rire: Kdo se směje v pátek, pláče ve svátek.Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera.

valet: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

pravý: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour/tel qu'on est

určitý: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement à l'égard/envers/vis-à-vis de qqn

způsob: chovat se ke komu určitým způsobemavoir tel comportement envers qqn, vis-à-vis de qqn

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

jáma: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

kopat: Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.Tel est pris qui croyait prendre.

takový: jaký pán, takový kmántel maître, tel valet

zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.

enseigne: důkazem toho je, že..., což je možné dokázat tím, že...à telle enseigne que