Hlavní obsah

fils [fis]

Podstatné jméno mužské

  1. synfils uniquejedináčekde père en filsz otce na synahanl. fils à papasynáček z bohaté rodiny
  2. les fils kniž.synové potomci, následníci
  3. fils spirituel duchovní syn revoluce ap., duchovní žák pokračovatel určitého myšlenkového směrufils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

Vyskytuje se v

fil: droit filsměr po niti

fils: les filssynové potomci, následníci

coup: coup de fil/téléphonetelefonát, zatelefonování

fer: fil de ferželezný drát

papa: fils à papasynáček z dobré rodiny

télégraphie: télégraphie sans fil T. S. F.bezdrátová telegrafie, radiotelegrafie

tors: fil torsskaný drát, skaná nit

vierge: fil de la viergebabí léto pavučina

de: fils de JeanJanův syn

suivre: suivre le fil de la conversationsledovat tok konverzace

blanc: cousu de fil blancočividný, průhledný

cousu: cousue de fil blancprůhledný, očividný, nabíledni

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.

boží: Fils de DieuSyn Boží Ježíš Kristus

červený: fil conducteurčervená nit

drát: fil de fer barbeléostnatý drát

hedvábí: fil bourru, soie écruesurové hedvábí

léto: fil de la viergebabí léto pavučina

loutka: marionnettes à filszávěsné loutky

nit: fil conducteur (d'une action)červená nit (děje)

nitka: ne tenir qu'à un filviset na nitce

páska: fil d'arrivécílová páska

průběh: au fil du tempsv průběhu času

rodina: fils à papasynáček z dobré rodiny

telefon: téléphone sans filbezdrátový telefon

vodič: (fil) neutre elektr. nulový vodič

z, ze: de père en filsz otce na syna

ztratit: perdre le filztratit nit (hovoru)

mezi: répartir les biens entre ses filsrozdělit majetek mezi syny

nevlastní: belle-fille /beau-fils nevlastní dcera/syn

připojení: connexion sans filbezdrátové připojení

zavolat: Je dois passer un coup de fil.Musím si zavolat.

březen: En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.

píka: être le fils de ses œuvrespřen. začínat od píky

suchý: Il n'avait pas un fil de sec.Nezůstala na něm nit(ka) suchá.

šišlat: avoir un fil sur la languelehce šišlat

šlapat: avoir un fil sur la languešlapat si na jazyk

tvrdý: donner du fil à retordre à qqnbýt tvrdým oříškem komu

zamotat: donner du fil à retordre à qqnexpr. zamotat komu hlavu

zapřít: Tel père, tel fils.Syn otce nezapře.