Hlavní obsah

fils [fis]

Podstatné jméno mužské

  1. synfils uniquejedináčekde père en filsz otce na synahanl. fils à papasynáček z bohaté rodiny
  2. les fils kniž.synové potomci, následníci
  3. fils spirituel duchovní syn revoluce ap., duchovní žák pokračovatel určitého myšlenkového směrufils de ses œuvresděkovat za vše (jen) sám sobě

Vyskytuje se v

fil: droit filsměr po niti

fil: fil (à coudre)nit šicí

fil: cousu de fil blancprůhledný, očividný

fil: de fil en aiguillepostupně, od jedné věci ke druhé

fil: fil à plombolovnice

fil: fil conducteur, fil rougečervená nit

fil: fil (électrique)(elektrický) drát

fil: coup de filbrnknutí zatelefonování

fil: au filde qqch v průběhu čeho

coup: coup de fil/téléphonetelefonát, zatelefonování

fer: fil de ferželezný drát

fil: bobine de filšpulka nitě

fil: fil de ferželezný drát

fil: fil de terreuzemňovací drát

fil: fil d'antenneanténový drát, anténa

fil: téléphonie sans fil T. S. F.bezdrátová telefonie, radiotelefonie

fil: téléphone sans filbezdrátový telefon

fil: fils de la viergebabí léto vlákno

fil: sur le fil du rasoirjen tak tak, v nejisté situaci

fil: passer au fil de l'épéeprobodnout, proklát mečem

papa: fils à papasynáček z dobré rodiny

télégraphie: télégraphie sans fil T. S. F.bezdrátová telegrafie, radiotelegrafie

tors: fil torsskaný drát, skaná nit

vierge: fil de la viergebabí léto pavučina

de: fils de JeanJanův syn

suivre: suivre le fil de la conversationsledovat tok konverzace

blanc: cousu de fil blancočividný, průhledný

cousu: cousue de fil blancprůhledný, očividný, nabíledni

fil: dans le droit fil de qqch(přesně) ve stejném směru jako co

fil: tenir dans sa main les fils d'une affairemít v ruce všechny nitky nějaké záležitosti

fil: ne tenir qu'à un filviset jen na vlásku

fil: fil des événementssled událostí

fil: fil de la conversationnit rozhovoru

fil: suivre le fil de ses idéessledovat tok svých myšlenek

fil: perdre le filztratit souvislost

fil: au fil de l'eaupo proudu, fig. postupně

fil: mince comme un filhubený jak lunt

fil: donner du fil à retordre à qqndát zabrat, být tvrdým oříškem komu

vie: Sa vie ne tient plus qu'à un fil.Jeho život visí (už jen) na vlásku.

boží: Syn Boží Ježíš KristusFils de Dieu

červený: červená nitfil conducteur

drát: ostnatý drátfil de fer barbelé

hedvábí: surové hedvábífil bourru, soie écrue

léto: babí léto pavučinafil de la vierge

loutka: závěsné loutkymarionnettes à fils

nit: červená nit (děje)fil conducteur (d'une action)

nitka: viset na nitcene tenir qu'à un fil

páska: cílová páskafil d'arrivé

průběh: v průběhu časuau fil du temps

reproduktor: bezdrátový/přenosný reproduktorenceinte sans fil/portable

rodina: synáček z dobré rodinyfils à papa

telefon: bezdrátový telefontéléphone sans fil

vodič: elektr. nulový vodič(fil) neutre

z, ze: z otce na synade père en fils

ztratit: ztratit nit (hovoru)perdre le fil

mezi: rozdělit majetek mezi synyrépartir les biens entre ses fils

nevlastní: nevlastní dcera/synbelle-fille /beau-fils

připojení: bezdrátové připojeníconnexion sans fil

telefon: Máte telefon.On vous appelle au téléphone., Vous avez un coup de fil.

zavolat: Musím si zavolat.Je dois passer un coup de fil.

zavolat si: Musím si zavolat.J'ai besoin de passer un coup de fil.

březen: Březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem.En avril ne te découvre pas d'un fil, en mais, fais ce qu'il te plaît.

drát: hovor. mít koho na drátěavoir qqn au bout du fil

píka: přen. začínat od píkyêtre le fils de ses œuvres

suchý: Nezůstala na něm nit(ka) suchá.Il n'avait pas un fil de sec.

šišlat: lehce šišlatavoir un fil sur la langue

šlapat: šlapat si na jazykavoir un fil sur la langue

tvrdý: být tvrdým oříškem komudonner du fil à retordre à qqn

zamotat: expr. zamotat komu hlavudonner du fil à retordre à qqn

zapřít: Syn otce nezapře.Tel père, tel fils.