Hlavní obsah

nevlastní

Přídavné jméno

  1. (po otci) consanguin/-inepráv. (po matce) utérin/-inenevlastní dcera/synbelle-fille f/beau-fils mnevlastní matka/otecbelle-mère f/beau-père mnevlastní rodičebeaux-parents m pl
  2. (nepůvodní) impropre

Vyskytuje se v

bohatství: vlastnit ohromné bohatstvíposséder une grosse fortune

bratr: vlastní/nevlastní bratrfrère germain/demi-frère

jméno: vlastní jménonom propre

kapsa: zaplatit co z vlastní kapsypayer qqch de sa poche

na: vidět co na vlastní očivoir qqch de ses propres yeux

nebezpečí: na vlastní nebezpečíà ses risques et périls

nitro: ve vlastním nitruen/dans son for intérieur

odpovědnost: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

ohromný: vlastnit ohromné bohatstvíposséder une grosse fortune

peníze: za vlastní penízede ses deniers

ruka: dopis do vlastních rukoulettre en main(s) propre(s)

sestra: nevlastní sestrademi-sœur

tvůrce: tvůrce vlastního štěstíauteur de son propre bonheur

vlastní: pro vlastní potřebuà son usage personnel

vlastní: dopis do vlastních rukoulettre personnelle

vlastní: udělat co na vlastní odpovědnostfaire qqch à ses risques et périls

vlastní: vlastní bratřifrères germains

vlastní: vlastní rodičeparents biologiques

vlastní: vlastní životopisautobiographie

vlastní: vlastní rukopisautographe

vlastnit: vlastnit co společně s kýmposséder qqch en commun avec qqn

žádost: přeložení na vlastní žádostmutation sur demande

matka: nevlastní matkabelle-mère

vyjádření: podle vlastního vyjádřeníselon ses propres mots

zaškrtit: Chtěl jsem ji vlastníma rukama zaškrtit.J'ai eu envie de l'étrangler de mes propres mains.

dusit: dusit koho ve vlastní šťávělaisser qqn cuire dans son propre jus

hrát si: hrát si na svém vlastním písečkune s'occuper que de ses propres intérêts

kopat: kopat si vlastní hrobcreuser sa tombe

pán: být svým vlastním pánemêtre son maître

pěst: udělat co na vlastní pěstfaire qqch de son propre chef

polívčička: ohřívat/přihřívat si vlastní polívčičkuprêcher pour son saint/sa paroisse

síla: vlastní silouà la force du poignet

smažit: smažit koho ve vlastní šťávělaisser mijoter qqn dans son jus

stát: stát na vlastních noháchvoler de ses propres ailes

vlastní: nevěřit vlastním očímne pas en croire ses yeux

zamést: zamést si před vlastním prahembalayer devant sa porte

zkusit: zkusit to na vlastní kůžiêtre payé pour le savoir

communauté: posséder qqch en communauté avec qqnvlastnit co společně s kým

cousin: cousin germainvlastní bratranec

germain: frères germainsvlastní bratři

mère: frères par la mèrenevlastní bratři z matčiny strany

propre: nom proprevlastní jméno

risque: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

seul: faire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

solidement: solidement campé sur ses jambespevně stojící na vlastních nohou

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

propre: en mains propresdo vlastních rukou

remettre: remettre un paquet en mains propresdoručit balík do vlastních rukou

balayer: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem

cavalier: faire cavalier seuljednat na vlastní pěst

croire: ne pas en croire ses yeuxnevěřit vlastním očím

cru: de son (propre) cruz vlastní hlavy, sám ze sebe

jus: laisser qqn cuire dans son jusnechat koho vařit ve vlastní šťávě

lui: de lui-mêmena vlastní pěst, sám od sebe

lui: Il a agi de lui-même.Jednal na vlastní pěst.

porte: balayer devant sa portezamést si před vlastním prahem