Hlavní obsah

seul [sœl]

Přídavné jméno

  1. sám, samotnýêtre seul avec qqnbýt sám/o samotě s kýmseul à seulmezi čtyřma očima
  2. osamocený, osamělý
  3. (jen) jeden, jedinýpřed podstatným jménemune seule foisjedinkrát, jen jednou
  4. za podstatným jménemfaire cavalier seuls převahou vyhrát o koni, žokeji, přen. jednat na vlastní pěst

Vyskytuje se v

jet: najednou, narázd'un (seul) jet

seul: úplně sámtout seul

couleur: jednobarevnýd'une seule couleur

coup: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

fois: jednou (jedinkrát)une (seule) fois

souffle: sfouknout svíčkuéteindre une bougie d'un seul souffle

unique: jeden jedinýseul et unique

de: jediný z jeho přátelle seul de ses amis

cavalier: jednat na vlastní pěstfaire cavalier seul

élan: běžet tryskemcourir d'un seul élan

pièce: být z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádnýêtre fait d'une seule pièce

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

jediný: jediný svého druhuseul de son espèce

jednou: ani jednoupas une seule fois

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

sám, sama, samo, samý: Jela na dovolenou sama.Elle est partie toute seule en vacances.

zastávka: bez zastávkysans arrêt, jedním dechem d'une (seule) traite

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

sklenice: podívat se sklenici na dnovider un verre d'un seul coup

vynechat: nevynechat jedinou příležitost k čemune pas manquer une seule occasion de faire qqch

vyrazit: nevyrazit z koho ani slovone pas arracher un seul mot à qqn

homme: jako jeden mužcomme un seul homme