Hlavní obsah

homme [ɔm]

Vyskytuje se v

homme: d'homme à hommeupřímně, otevřeně

lige: homme ligeoddaný tělem i duší

paille: homme de paillepanák, loutka nastrčená figura

slip: slip (homme)slipy

aspect: homme d'aspect misérablemuž nuzného vzhledu

cabinet: homme de cabinetknihomol

exquis: homme exquisvzácný člověk

grand: homme grandvelký člověk postavou

histoire: homme à histoiresmuž, se kterým jsou potíže

mer: Un homme à la mer !Muž přes palubu!

prétention: homme sans prétentionsnenáročný člověk

science: homme de sciencevědec

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví

abattre: homme à abattrečlověk na zabití

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

dieu: L'homme propose, Dieu dispose.Člověk míní, pánbůh mění.

famille: jeune homme de bonne famillechlapec z dobré rodiny

orbite: mettre sur orbite un homme politiqueuvést politika na scénu

seul: comme un seul hommejako jeden muž

člen: homme d'équipagečlen lodní posádky

člověk: brave homme poctivý člověk

deklarace: Déclaration universelle des droits de l'hommeVšeobecná deklarace lidských práv

figura: homme de paillepřen. nastrčená figura

klobouk: homme au chapeaumuž s kloboukem

krásný: bel homme krásný muž

krejčí: tailleur pour hommespánský krejčí

lidský: droits de l'hommelidská práva

muž: homme d'actionmuž činu

obyčejný: homme de la rueobyčejný člověk

pán: (toilettes pour) Hommes Páni toalety

pánský: toilettes pour hommespánský záchod

poctivý: homme de bien, brave homme poctivý člověk

posádka: homme d'équipagečlen lodní posádky

právo: droits de l'hommelidská práva

prostý: homme de la rueprostý občan/člověk

sněžný: homme des neigessněžný muž

starý: homme âgé, vieil homme starý muž

svatý: saint homme svatý muž

ušlechtilý: homme de qualitéušlechtilý člověk

velký: grand homme velký člověk

žabí: homme-grenouille žabí muž

duchaplný: homme d'espritduchaplný člověk

jenž: l'homme que j'estimečlověk, jehož si vážím

nastrčený: homme de paillenastrčená figura

oddělení: rayon hommepánské oddělení

ten, ta, to: Qui est-ce cet homme ?Kdo je ten pán?

hlava: Autant d'hommes, autant d'avis.Kolik hlav, tolik rozumů.

kolik: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

měnit: L'homme propose et Dieu dispose.pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.

pánbůh: L'homme propose, Dieu dispose.Člověk míní, Pánbůh mění.

droit: droits de l'hommelidská práva