Hlavní obsah

homme [ɔm]

Vyskytuje se v

droit: droits de l'hommelidská práva

lige: homme ligeoddaný tělem i duší

paille: homme de paillepanák, loutka nastrčená figura

slip: slip (homme)slipy

aspect: homme d'aspect misérablemuž nuzného vzhledu

cabinet: homme de cabinetknihomol

exquis: homme exquisvzácný člověk

grand: homme grandvelký člověk postavou

grand: grand hommevelký/důležitý člověk významem

histoire: homme à histoiresmuž, se kterým jsou potíže

mer: Un homme à la mer !Muž přes palubu!

prétention: homme sans prétentionsnenáročný člověk

science: homme de sciencevědec

dont: l'homme dont on parlemuž, o němž se mluví

abattre: homme à abattrečlověk na zabití

autant: autant d'hommes, autant d'aviskolik hlav, tolik rozumů

dieu: L'homme propose, Dieu dispose.Člověk míní, pánbůh mění.

famille: jeune homme de bonne famillechlapec z dobré rodiny

orbite: mettre sur orbite un homme politiqueuvést politika na scénu

seul: comme un seul hommejako jeden muž

člen: člen lodní posádkyhomme d'équipage

člověk: poctivý člověkbrave homme

člověk: velký člověkhomme grand

deklarace: Všeobecná deklarace lidských právDéclaration universelle des droits de l'homme

figura: přen. nastrčená figurahomme de paille

klobouk: muž s kloboukemhomme au chapeau

krásný: krásný mužbel homme

krejčí: pánský krejčítailleur pour hommes

lidský: lidská právadroits de l'homme

muž: muž činuhomme d'action

obyčejný: obyčejný člověkhomme de la rue

pán: Páni toalety(toilettes pour) Hommes

pánský: pánský záchodtoilettes pour hommes

poctivý: poctivý člověkhomme de bien, brave homme

posádka: člen lodní posádkyhomme d'équipage

právo: lidská právadroits de l'homme

prostý: prostý občan/člověkhomme de la rue

sněžný: sněžný mužhomme des neiges

starý: starý mužhomme âgé, vieil homme

svatý: svatý mužsaint homme

ušlechtilý: ušlechtilý člověkhomme de qualité

velký: velký člověkgrand homme

žabí: žabí mužhomme-grenouille

duchaplný: duchaplný člověkhomme d'esprit

jenž: člověk, jehož si vážíml'homme que j'estime

nastrčený: nastrčená figurahomme de paille

oddělení: pánské oddělenírayon homme

pánský: pánská obuvchaussures pour hommes

ten, ta, to: Kdo je ten pán?Qui est-ce cet homme ?

hlava: Kolik hlav, tolik rozumů.Autant d'hommes, autant d'avis.

kolik: kolik hlav, tolik rozumůautant d'hommes, autant d'avis

měnit: pořek. Člověk míní, Pán Bůh mění.L'homme propose et Dieu dispose.

pánbůh: Člověk míní, Pánbůh mění.L'homme propose, Dieu dispose.