Hlavní obsah

svatý

Přídavné jméno

  1. (uznaný církví) saint/saintesvatý mužsaint homme msvatá Trojicesainte Trinité f
  2. (mše, země ap.) saint/saintesvatá země místa pobytu Ježíše Kristaterre f saintePísmo svatéÉcriture f saintemše svatá(sainte) messe f
  3. (ctnostný, mravný) saint/sainte, vertueux/-euse
  4. (nade vše drahý) saint/sainte, sacré/-ée
  5. (vzbuzující úctu, ušlechtilý) saint/sainte, sacré/-ée
  6. expr.(úplný, naprostý) sacré/-ée, absolu/-ue

Podstatné jméno, rod mužský

  • saint mVšech svatých svátekToussaint f

Vyskytuje se v

aliance: Svatá alianceSainte-Alliance

duch: Duch svatýSaint-Esprit, Esprit Saint

legenda: Legenda o svaté KateřiněLégende de Sainte-Catherine

mše: mše svatásainte messe

noc: svatá nocnuit de Noël

ostatek: ostatky svatýchreliques (sacrées)

prohlášení: náb. prohlášení za svatéhocanonisation

římský: hist. Svatá říše římská národa německéhoSaint Empire romain germanique

trojice: náb. svatá Trojicesainte Trinité , Sainte-Trinité

dobrota: Svatá dobroto!Bonté divine !

osvítit: Osvítil ho duch svatý.Le Saint Esprit est descendu sur lui.

vzývat: vzývat všechny svatéimplorer tous les saints

croix: Invention de la sainte CroixNalezení svatého kříže

danse: danse de Saint-Guytanec svatého Víta

écriture: L'Écriture (sainte), les (Saintes) ÉcrituresPísmo svaté Bible

mage: les Rois magestři (svatí) králové

sacrifice: saint sacrifice (de la messe)oběť mše svaté

bonté: Bonté divine !Svatá dobroto! zvolání

loi: C'est la loi et les prophètes.To je svatá pravda.